Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Iz središča družbe

13.07.2012 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Sodelovanje civilne družbe potrebuje korenito spremembo zornega kota: razvoj mora izhajati iz središča družbe. V procesu odločanja naj zato ne bi smela sodelovati civilna družba, temveč naj bi organi oblasti in strokovnjaki sodelovali v procesu prebivalcev. Vidike takega koncepta lepo ponazarja nastanek švicarskega parka Ela.
Image caption:
Švicarski park Ela je skupni projekt. © Thom Held
Trije prostorski načrtovalci, ki so sodelovali pri reviziji osnutka prostorskega načrta za kanton Graubünden, niso hoteli čakati, da ga bo vlada sprejela in s tem propagirala vzpostavitev regijskih parkov kot eno od razvojnih možnosti. Njihovo pobudo je prebivalstvo trijezičnih švicarskih regij Albulatal in Surses dobro sprejelo - ideja načrtovalcev je postala projekt regije. Po mesecih razgovorov in iskanj je vendarle prišel trenutek, ki bi lahko, ko nastopi, premikal svetove.
Na delavnici, ki so se je udeležili kmetje obeh dolin, je ekološki kmet Bruno Salis dejal takole: "Vsi ti načrti so zelo prepričljivi in kažejo, koliko vrednot imamo pri nas. Najvažnejšega pa vseeno ne pokažejo." Demonstrativno je potisnil od sebe dokumente in nadaljeval: "Namreč dejstva, da smo park MI." Njegove zadnje besede so v zbrane udarile kot strela - od tistega trenutka je park Ela postal njihov projekt. Domačini so prevzeli krmilo v svoje roke. Regijski načrtovalci, svetovalci za turizem, predstavniki organizacije Pro Natura in kantonov so v procesu in pri ustvarjanju konkretnih zamisli rade volje postali potrpežljivi inštruktorji. Več ne. Še dolga leta je slogan "MI …!" veljal za referenčno točko, če se je pojavil dvom o pomenu njihove vloge. Leta 2012 je park priznala država in od takrat dalje velja: "Wir sind Park. Nous ischan igl parc. Siamo il parco. Mi smo park."

Sodelovanje organov oblasti in strokovnjakov
Iz samega jedra zgodovine parka Ela se da izpeljati temeljit preobrat na področju vodenja (governance): pa ne govorimo o "participaciji civilne družbe", še zlasti ne o participaciji, h kateri organi oblasti državljane in državljanke vabijo na patriarhalen način. Izhodiščna točka in stalno središče delovanja so "local heroes", aktivna postavka civilne družbe. Način mišljenja, ki temelji na pristopu "top down" v nasprotju z "bottom up" (torej od "spodaj navzgor" proti "z vrha navzdol"), je presežen v prid razvoju, ki izhaja iz samega središča družbe. Omenjeni preobrat pomeni, da so organi in strokovnjaki tisti, ki participirajo. "Vodenje" potem pomeni, da je treba najprej z empatijo spodbujati lokalne akterje, da odkrijejo svoje želje, ustvarjalno moč in zaupanje, da lahko - kot ustvarjalci -vzamejo prihodnost v svoje roke. Temu sledi spremljanje, dajanje vsebinskih spodbud in zagotavljanje podpore na nadregionalni ravni pri vzpostavljanju mrež.
Vsaka regija mora razvijati lastne oblike vodenja, odvisno pač od svojega zgodovinskega, kulturnega, prostorskega in političnega konteksta ali od svojih specifičnih nalog. Torej stran od dobrih praks, ki prihajajo od drugod, in čim bliže domačim, lokalnim talentom. Pri tem pa je treba imeti ves čas v mislih, da mora biti lokalni vidik vključen v regionalne, nacionalne in vedno bolj tudi mednarodne strukture in miselnost. Zato je potrebno zaupanje ne le med lokalnimi akterji, ampak tudi med različnimi institucionalnimi ravnmi: od državljanov do občine, regije, kantona, vse do zvezne ravni in obratno. Zato so potrebni regionalni ali zunanji posredniki, ki pomagajo vzpostaviti to obojestransko zaupanje in začetno iskro evforije varujejo pred posegi politike, tako da se lahko razplamti v skupni in - v najboljšem pomenu besede - podjetniški ogenj. In ko perspektivne ideje civilne družbe nazadnje postanejo zavezujoče v občinah, kantonih in državi, lahko govorimo o večnivojskem vodenju (multilevel governance), pri katerem prihodnji razvoj izhaja iz lokalnega. Takrat lahko večnivojskost pomeni nekaj pozitivnega za vse in na vseh ravneh. Bruno Salis je to povedal z besedami: "S parkom je življenje postalo bolj vznemirljivo."

Vir: Alpe na odru, št. 96 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/4960)