Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Varovalni gozd potrebuje sodelovanje vseh

13.07.2012 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
če hočemo, da bodo gozdovi prilagojeni podnebnim spremembam in da bodo tudi v prihodnje opravljali varovalno funkcijo, jih je treba na to pripraviti. Ena od možnosti za to so t. i. forumi za gorski gozd, v okviru katerih predstavniki gozdarstva, lovstva in turizma skupaj pripravljajo ustrezne ukrepe. Tu so še medregionalni tečaji na Bavarskem in Tirolskem, ki so namenjeni poglobljeni obravnavi znanja s tega področja.
Image caption:
člani foruma za gorski gozd so javnosti predstavili prvi doseženi uspeh: projekt nove ureditve pašnikov. © Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i. OB
Oberammergau, kjer poteka svetovno znan pasijon, leži v idiličnih Ammergauskih Alpah na Zgornjem Bavarskem v Nemčiji. Poleg strmih pečin Kofla so okoliško pokrajino zaznamovali zlasti pašniki in gorski gozdovi. Hudourniki, kot je Grosse Laine, se izlivajo v reko Ammer. Lepa pokrajina je izjemen turistični potencial občine, a v njej se skrivajo tudi naravne nesreče, ki bi jim bili prebivalci Oberammergaua izpostavljeni na milost in nemilost, če ne bi bilo varovalnih gozdov in če ne bi bilo zagotovljeno urejanje oz. vzdrževanje lokalnega hudournika. Kot v številnih drugih krajih se tudi tukaj večina domačinov in turistov sploh ne zaveda, kako pomembne so storitve varovanja, ki jih zagotavljajo prav gorski in varovalni gozdovi.
Zaradi napovedanih učinkov podnebnih sprememb na alpski prostor so gozdarski strokovnjaki in lastniki gozdov že začeli pospešeno uvajati ukrepe, s katerimi želijo gozdove prilagoditi na spreminjajoče se podnebne razmere. V ta namen so se v okviru bavarskega programa varstva podnebja do leta 2020 začele izvajati dejavnosti za ohranitev gorskega gozda (Bergwaldoffensive - BWO). Eden od ciljev, zastavljenih v BWO, je tudi vključevanje vseh prizadetih v projekte. Da bi bilo izvajanje uspešno, varovalni gozd pa bi lahko tudi v prihodnje opravljal svojo funkcijo, bo seveda nujno skupno prizadevanje vseh uporabnikov gorskega gozda.

Usklajeno delovanje
Ko so iz urada za prehrano, kmetijstvo in gozdarstvo v zgornjebavarskem Weilheimu leta 2009 ob podpori projekta Interreg poslali vabilo na prvo srečanje foruma za gorski gozd v Oberammergauu, je bilo zanimanje zelo veliko (gl. uokvirjeno besedilo), saj so se srečanja poleg županov in občinskih svetnikov, predstavnikov lastnikov zemljišč, planšarij, lovskih družin in lovcev udeležili tudi organi oblasti, predstavniki turističnega združenja in krajevne organizacije za varstvo narave. "Pravzaprav sem pričakoval, da bo to spet ena v poplavi informativnih prireditev, a tam so nas res spraševali, kaj si želimo!" je bila ena od značilnih izjav udeležencev ob koncu prvega zasedanja, na katerem se je skupaj odločalo o nadaljnjem delovanju foruma. V treh delovnih skupinah za lovstvo, pašništvo in turizem oz. varstvo narave delo poteka intenzivno, na sejah foruma se rezultati redno zbirajo in med seboj usklajujejo, potekajo tudi dogovarjanja o nadaljnjem delovanju. Leta 2010 je bil dosežen prvi uspeh: na območju Laber-Aufacker so začeli urejati pašne površine.
Ugotovitve župana Arna Nunna so pozitivne: "Razprave na forumu za gorski gozd jasno ponazarjajo, kateri so ciljni konflikti pri posameznih skupinah. Šele tako sploh lahko dosežemo medsebojno razumevanje. Izzive lahko sedaj rešujemo skupaj."

*********************************************

Trajnostno upravljanje gorskih in varovalnih gozdov
Projekt "Platforme in forumi za gorski gozd na Tirolskem in Bavarskem", ki ga v okviru medregionalnega sodelovanja izvajajo bavarski deželni inštitut za gozd in gozdarstvo, Tirolska deželna uprava za gozdarstvo in Katedra za gozdno in okoljsko politiko Tehniške univerze v Münchnu, spremlja tirolske občine, ki si v partnerskem sodelovanju prizadevajo za ohranitev lokalnih varovalnih gozdov, in bavarske forume za gorski gozd preko nemško-avstrijske državne meje. Cilj projekta je prepoznati in širiti trajnostno delujoče oblike in postopke sodelovanja na področju upravljanja gorskih in varovalnih gozdov. To se je zgodilo npr. z
organizacijo nadaljnjega usposabljanja za posameznike, ki
spremljajo izvrševanje tovrstnih participativnih postopkov. Leta 2012 so na Tirolskem organizirali že tretji medregionalni
tečaj, ki mu je delovna skupnost alpskih gozdarskih društev podelila alpsko nagrado za varovalni gozd 2011.?
www.lwf.bayern.de (de)

Vir: Alpe na odru, št. 96 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/4960)