Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Dvanajst novih projektov iz programa Območje Alp

10.07.2012 / alpMedia
Izbor projektov, ki so bili povabljeni v okviru razpisa programa EU Območje Alp, je končan: programski odbor je večji del finačnih sredstev odobril dvanajstim projektom. In kateri projekti in teme so bili izbrani?
Image caption:
Projekt recharge.green se posveča tudi proizvodnji lesnih sekancev iz lesa kot trajnostnega naravnega vira. © asea!/ flickr.com
To je bil predvidoma zadnji razpis v aktualnem programskem obdobju Območja Alp. Za projekte, ki so kandidirali v kategorijah konkurenčnost, prometna dostopnost in okolje, je bilo na voljo 24 mio. evrov. Iskane so bile ideje, kako obvladati priložnosti in izzive, ki jih na območju Alp prinašajo demografske spremembe in trajnostna mobilnost. Prijaviti je bilo mogoče tudi projekte, ki se posvečajo izdelavi konceptov ravnanja pri soočanju z navzkrižjem interesov varstva narave in proizvodnje energije.
Eden od izbranih dvanajstih projektov je recharge.green. Da stroški za družbo dolgoročno ne bi presegli vrednosti dobičkov, ki jih prinaša proizvodnja električne energije, je nujna raba obnovljivih virov, ki je sprejemljiva za naravo. Projektni partnerji, ki sodelujejo pri projektu recharge.green, med njimi tudi CIPRA, bodo v naslednjem triletnem obdobju zato pripravili ustrezno strategijo in oblikovali instrumente, ki bodo omogočali za naravo sprejemljivo rabo obnovljivih virov energije. Energija je osrednja tema tudi pri projektih AlpStore in GeoMol, ki poskušata poiskati rešitve za skladiščenje obnovljivih virov energije. Dva projekta se bosta posvetila pripravi zasnov trajnostne mobilnosti, ki naj bi se izvajale na urbanih območjih oz. v regijah. Tu je še projekt, v okviru katerega bodo partnerji iskali ustrezne informacijsko tehnološke rešitve, s katerimi bi v zdravstvu zmanjšali stroške in povečali učinkovitost.
Program teritorialnega sodelovanja Območje Alp je najpomembnejši mednarodni subvencijski program za Alpe. Zadnji projekti iz trenutnega programskega obdobja se bodo zaključili leta 2015. Trenutno je v pripravi zasnova za prihodnje izvajanje programa EU, o čemer bo jeseni potekalo tudi več razprav.
Viri in več informacij na: www.alpine-space.eu/information-center/news/ (en), www.alpine-space.eu/about-the-programme (en)