Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Stališča CIPRE: Vodna energija ima prednost

22.02.2012 / alpMedia
Avstrija razpolaga s strokovno dobro pripravljenim "kontrolnim seznamom", ki ga namerava uporabljati pri gradnji vodnih elektrarn. Seznam bo zagotovil preglednost postopkov pri izdajanju gradbenih dovoljenj, ne pa tudi varstva neokrnjenih vodotokov.
Akumulacijska jezera
Image caption:
Akumulacijska jezera v Alpah: naraščanje potreb po energiji ne sme upravičevati pozidave zadnjih ekološko neokrnjenih vodotokov. © chrchr_75 / flickr.com
Konec januarja se je javnost lahko seznanila z dokumentom, ki vsebuje seznam določenih avstrijskih vodotokov, na podlagi katerega se bo ugotavljalo, ali projekti gradnje elektrarn ustrezajo z energetskogospodarskega, ekološkega in vodnogospodarskega vidika. Upravni organi bodo kontrolni seznam odslej uporabljali v postopkih izdajanja gradbenih dovoljenj. Žal seznam ne vsebuje karte ekološko dragocenih ali občutljivih rečnih odsekov, čeprav so ravno prepovedana območja (t. i. tabu cone) nujno potrebna, če želimo pred pogoltnostjo po energiji dolgoročno ohraniti zadnje vodotoke. V Alpah je namreč ekološko neokrnjenih rek le še deset odstotkov. CIPRA je tudi v tematskem zvezku, v katerem obravnava problematiko vodnega gospodarstva v luči podnebnih sprememb, pozvala alpske države, naj definirajo skupno strategijo za vodno gospodarstvo, določijo vodotoke, ki morajo ostati neokrnjeni, in ustavijo razbohoteno gradnjo elektrarn.
Avstrijski minister za okolje Nikolaus Berlakovich pojasnjuje, da kontrolni seznam večjih sprememb ne prinaša, in opozarja na Avstrijsko energetsko strategijo 2020, ki predvideva širjenje izkoriščanja vodne energije. Vedno večje povpraševanje po obnovljivih virih energije pa seveda ne more biti opravičilo za pozidavo še zadnjih neokrnjenih alpskih rek. Izkoristek je pravzaprav zanemarljiv: na vsealpski ravni proizvede 75 odstotkov vseh vodnih elektrarn skupaj komajda štiri odstotke elektrike iz vodne energije.
Viri in več informacij na: www.cipra.org/de/alpmedia/dossiers/23 (en), www.umweltdachverband.at/presse (de), http://derstandard.at/1326504188961 (de), www.lebensministerium.at/wasser (de)