Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Društvo Alpsko mesto leta: "Varstvu podnebja se ne more izogniti prav nobeno mesto"

29.03.2011 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
S Hubertom Buhlom smo se pogovarjali o pionirski vlogi, ki jo imajo mesta pri preprečevanju podnebnih sprememb, o zeleno naravnanih vodilih za njihovo delovanje in o nagradi, ki jih lahko spremeni.
Hubert Buhl
Image caption:
Hubert Buhl © Madeleine Rohrer / CIPRA International
Ste župan nemškega Sonthofna, ki je bilo leta 2005 izbrano za Alpsko mesto leta, po novem pa tudi predsednik istoimenskega društva. Kakšni so vaši načrti?
Izboljšati želimo sodelovanje med članskimi mesti. Sinergije pa naj bi postale učinkovitejše tudi z drugimi organizacijami, katerih delovanje usklajuje CIPRA, npr. Z Omrežjem občin "Povezanost v Alpah". Želimo, da bi lahko vsako mesto izkoristilo pozitivne in negativne izkušnje druge strani in tako tudi samo hitreje napredovalo.

Doseči želite, da bi mesta uresničevala cilje Alpske konvencije. Kaj pravzaprav to pomeni?
V državah, kjer sicer velja Alpska konvencija, le-te deloma sploh ne poznajo, kaj šele da bi jo izvajali. Da bi okrepili ozaveščenost javnosti o Alpski konvenciji, smo skupaj s Stalnim sekretariatom Alpske konvencije organizirali že dve konferenci, ki sta bili dobro obiskani. To me navdaja z upanjem, da bodo alpska mesta našega omrežja imela pri izvajanju konvencije res pionirsko vlogo. V Sonthofnu, denimo, je prav izvajanje bistven del vodil za delovanje našega mesta.

Hiše povzročijo tretjino vseh izpustov CO2. V kolikšni meri lahko mesta pripomorejo k preprečevanju podnebnih sprememb?
Zelo veliko. Danes v Alpah večina ljudi živi v mestih. Tam je zaradi intenzivnega načina življenja lažje doseči energijsko učinkovitost, denimo s sistemi daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Poleg tega številne občine podpirajo energijsko prenovo zgradb.

Bolzano, prav tako član vašega društva, želi postati podnebno nevtralno mesto do leta 2030. Kako lahko za tako ambiciozne cilje pridobite še druga mesta?
Vem, da trenutno v nekaterih mestih zelo intenzivno poteka razprava o viziji podnebne nevtralnosti. Ta tema je ključno področje društva v naslednjih letih. Izkoristiti želimo najpomembnejša pripravljalna dela, ki so jih opravili v Bolzanu, njihove programe pa spremeniti tako, da jih bodo lahko druga mesta prilagodila svojim potrebam.

V štirih jezikih sodelujete s trinajstimi med seboj zelo različnimi mesti iz sedmih držav. Zveni precej zapleteno...
Þe želijo ljudje med seboj resnično sodelovati, take ovire niso nepremagljive. Kar nas povezuje, prevladuje, to pa je, da vsa mesta ležijo na območju Alp in da se srečujejo s podobnimi težavami. Poleg tega nas podpira CIPRA, ki vodi naš sekretariat ter skrbi za prevajanje in premagovanje siceršnjih ovir.

Zakaj naj bi se občine potegovale za naziv Alpsko mesto leta?
Ker jim ta naziv sporoča naslednje: ste napredno mesto, ki se želi spopasti z okoljskimi problemi. Vse to navsezadnje lahko celo koristi pri trženju lokacije in prinaša prednost za gospodarstvo in kulturo bivanja. Moje mesto ima od naziva še danes veliko koristi. V Sonthofnu so bile takrat težke gospodarske razmere in prav naziv je pripomogel k ustvarjanju želje po spremembi, kar nam je pomagalo na poti navzgor.

*****************************************************************

Alpska mesta kot gonilna sila energijsko učinkovite gradnje
Ekonomija, ekologija in družba se ne izključujejo. Alpskim mestom, ki uresničujejo trajnostni razvoj na svojem območju v vseh treh razsežnostih, tj. ekonomski, ekološki in socialni, in povsem v smislu Alpske konvencije, od leta 1997 dalje mednarodna žirija podeljuje naziv Alpsko mesto leta. Mesta, ki so ta naslov prejela, med seboj sodelujejo v društvu. Sekretariat društva vodi CIPRA. Na ekskurziji, organizirani v okviru projekta climalp, so si predstavniki alpskih mest aprila 2010 v Bolzanu med drugim lahko ogledali nagrajene energijsko učinkovite zgradbe ter si pri tem izmenjali znanje in izkušnje s tega področja.


Vir: Letno sporočilo CIPRE International za leto 2010
www.cipra.org/porocila-o-delu