Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Greh slovenske prometne politike

16.11.2010 / Matej Ogrin
Namesto, da bi nekaj 100 milijonov evrov vložili v reševanje problemov mobilnosti na trajnosten način, bo projekt Tretje razvojne osi povzročal nove potrebe po mobilnosti in Slovenijo še oddaljil od trajnostne prometne politike.
Izvirni greh načrtovanja severnega dela Tretje razvojne osi v Sloveniji je temeljna razlika med izhodišči, v katerih je bila Tretja os zasnovana in resničnimi cilji izvajalcev umeščanja tega projekta v prostor. V razvojnih dokumentih je bilo sprva mišljeno, da bo nova prometna povezava podpirala razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij ter njihovo povezanost z evropskimi prometnimi sistemi in urbanim omrežjem. Načrtovan potek ter dimenzije ceste pa kažejo nekaj povsem drugega:
namesto, da bi povezovala os Slovenj Gradec - Velenje - Celje, bo krepila navezavo Slovenj Gradca in Velenja z Ljubljano, potek ne omogoča vključevanja lokalnega prometa in ne razbremenjuje glavne osi Velenje - Celje. Prav tako ne omogoča vzpostavitve kakovostnega javnega prometa niti ne upošteva prometnega protokola Alpske konvencije.


Vir: Alpe na odru, št. 94 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/4542)