Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Pravne ovire za ekološka omrežja

10.11.2010 / alpMedia
Udeleženci delavnice v okviru projekta Econnect, ki je bila posvečena problematiki pravnih ovir pri vzpostavljanju ekoloških omrežij v alpskem prostoru, so ugotovili, da obstaja dovolj pravnih predpisov, na podlagi katerih je uresničitev ekoloških omrežij izvedljiva. Številne odgovorne osebe zakonskih podlag pogosto ne poznajo ali pa jih poznajo v nezadostni meri.
Premagovanje pravnih ovir za ekološko povezovanje na celotnem območju Alp.
Image caption:
Premagovanje pravnih ovir za ekološko povezovanje na celotnem območju Alp. © CIPRA Frankreich
Na tej točki imajo odločilno vlogo okoljski strokovnjaki, ki morajo nosilce odločanja v Alpah seznaniti s temi instrumenti in njihovo uporabo. Alpska konvencija bi lahko zagotovila ustrezen način, s pomočjo katerega bi bilo mogoče uspešneje uskladiti pobude na različnih administrativnih ravneh. V ta namen bi se morale alpske države intenzivneje zavzeti za uresničevanje Alpske konvencije.
Delavnica, ki je potekala maja 2010 in sta jo organizirali CIPRA Francija in CIPRA International, je del delovnega sklopa o pravnih ovirah, katerega zbrani rezultati bodo predmet razprave na mednarodni zaključni prireditvi v Aosti/I 9. decembra.
Sintezno poročilo in predstavitve so na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.econnectproject.eu/cms/?q=download_area (en/fr)