Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Zveza za varstvo narave izrazila kritiko zaradi sprememb na področju varstva gorskega gozda

19.08.2010 / alpMedia
Pred nekaj meseci je bil spremenjen nemški zvezni zakon o gozdovih. Zveza za varstvo narave (Bund Naturschutz - BN) novelirani zakon odločno kritizira, saj bo zaradi njega 7000 ha gorskih gozdov na Bavarskem izgubilo svoj prvotni status, njihova namembnost pa bo spremenjena v pašnik, da bi tako za gozdno pašo zagotovili subvencije v višini 5 mio. EUR. Izguba gorskih gozdov dolgoročno pomeni oslabitev varovalne funkcije gorskega gozda. Novi zakon pa krši tudi določbe protokola Alpske konvencije o gorskem gozdu.
Vskladu s spremenjenim zveznim zakonom o gozdovih bo varovalni gozd postal pašnik.
Image caption:
Vskladu s spremenjenim zveznim zakonom o gozdovih bo varovalni gozd postal pašnik. @ Klaus Lintzmeyer
Kot je BN zapisala v svojem sporočilu za medije, bi se varovalna funkcija gorskih gozdov, spremenjenih v pašnik, ukinila, čeprav gre za varovalne gozdove na večji površini in deloma za površine, kjer se izvaja sanacija varovalnega gozda. Predsednik BN Hubert Weiger meni, da ima s tem subvencioniranje pašnikov prednost pred varovanjem gorskega gozda. Državne subvencije za pašno gospodarstvo so upravičene le tedaj, kadar gre za ohranjanje vrstno bogate gorske kulturne pokrajine, istočasno pa to nima trajnih vplivov za gorski gozd.
BN opozarja, da postaja sanacija varovalnega gozda na Bavarskem problematična. Zaradi močnega objedanja parkljaste divjadi in pašne živine so postali številni varovalni gozdovi svetlejši, njihova varovalna sposobnost pa močno okrnjena. A namesto da bi poskrbeli za intenziviranje sanacije varovalnih gozdov in poskrbeli, da gorski in varovalni gozdovi varujejo pobočja in doline, bo sedaj z eno potezo več tisoč hektarjev gorskih gozdov preprosto ukinjenih.
BN je mnenja, da noveliranje zveznega zakona izpodkopava bavarski zakon o gozdovih in da zaradi tega za številne neokrnjene gorske gozdove marsikatera določba bavarskega zakona o gorskih gozdovih ne velja več. Tudi Günter Gleissner iz Skupnosti za varstvo nemških gozdov je prepričan, da je nova ureditev kontraproduktivna.
S tem se strinja tudi Klaus Lintzmeyer iz Zveze za varstvo gorskega gozda. Prepričan je, da je bil s tem izigran Protokol o gorskem gozdu Alpske konvencije, ki je začel veljati leta 2002, in tako predlaga, da Odbor za preverjanje Alpske konvencije oceni spremembe zveznega zakona o gozdovih.
Poleg tega s svojimi somišljeniki zahteva spremembe na strani politike: s pašo obremenjene planine na Bavarskem, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje sredstev podpore, bi morale ostati kot gozdni areal v pristojnosti gozdne uprave. V Avstriji in Švici so območja gozdne paše po katastrski klasifikaciji gozd in prejemajo kmetijske subvencije, Evropska komisija spodbuja tudi brez spremenjenega zveznega zakona o gozdovih do 40 odstotkov obraščenih območij gozdne paše na bavarskih planinah.
Vir: Sporočilo za javnost Zveze za varstvo narave z dne 9. avgusta 2010
www.bund-naturschutz.de/uploads/media (de)