Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nove publikacije olajšujejo povezovanje habitatov v Alpah

27.07.2010 / alpMedia
V zadnjih letih je bilo za uvzpostavitev vsealpskega ekološkega omrežja veliko storjenega in tudi doseženega. Pravkar objavljeno poročilo v angleškem jeziku "Implementing a Pan-Alpine Ecological Network - A Compilation of Major Approaches, Tools and Activities" iz zbirke "BfN Skripten" nemškega Zveznega urada za varstvo narave prvič zajema različne dokumente, publikacije in poročila, ki podpirajo ustanovitev ekološkega omrežja prek celotnega alpskega loka.
BfN Skripten
Image caption:
Poročilo BfN Skripten je pripravila Iniciativa za ekološki kontinuum po naročilu nemškega Zveznega urada za varstvo narave ter s finančno pomočjo nemškega zveznega okoljskega ministrstva in sklada MAVA.
Da bi lahko podprli povezovanje naravnih habitatov na lokalni ravni, je Iniciativa za ekološki kontinuum pred kratkim objavila tudi deset podatkovnih listov. Le-ti obravnavajo najpomembnejša področja, kjer je treba izboljšati ekološko povezovanje (kmetijstvo in gozdarstvo, vodno gospodarstvo, lovstvo, prostorsko načrtovanje, promet, varstvo narave in turizem), namenjeni so tudi občinam in vsakemu posamezniku.Podatkovni listi niso zgolj informativnega značaja, temveč želijo predvsem spodbujati k dejanskemu ukrepanju. Na voljo so na spletu, in sicer v nemškem, francoskem in italijanskem jeziku.
Nadaljnje informacije:
BfN-Skript: www.alpine-ecological-network.org/pdfs/894 (en)
Podatkovni listi: www.alpine-ecological-network.org (de/fr/it)