Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Omrežje občin "Povezanost v Alpah" za trajnostne ukrepe na področju varstva podnebja Povežimo občine, varujmo podnebje

08.06.2010 / Claudia Pfister
Omrežje občin "Povezanost v Alpah" usklajuje ukrepe varstva podnebja: 270 članskih občin si bo še v večji meri prizadevalo za trajnostno varstvo podnebja in za prilagajanje na podnebne spremembe. Pri tem jih bo podpiral novi program dynAlp-climate.
S katerimi strategijami se lahko občine lotijo reševanja podnebnih sprememb? Udeleženci ekskurzije pri ogledu sistema lokalnega ogrevanja na lesno biomaso v Götzisu/A v okviru konference Občine ustvarjamo klimo.
Image caption:
S katerimi strategijami se lahko občine lotijo reševanja podnebnih sprememb? Udeleženci ekskurzije pri ogledu sistema lokalnega ogrevanja na lesno biomaso v Götzisu/A v okviru konference Občine ustvarjamo klimo. © «Allianz in den Alpen»
Spopadanje s podnebnimi spremembami je danes zelo moderno. Zaradi nujnosti ukrepanja obstaja zlasti v alpskem prostoru nevarnost, da pri sprejemanju ukrepov varstva podnebja trajnostni razvoj in varstvo narave ostaneta zapostavljena.
Novi program Omrežja občin "Povezanost v Alpah", dynAlp-climate, ki se je začel julija 2009, poskuša to preprečiti. Omrežje občin podpira svoje člane pri trajnostnem spopadanju s podnebnimi spremembami in jim z informiranjem, svetovanjem in izobraževanjem zagotavlja pregled nad različnimi možnostmi. V središče sta postavljena učenje in izmenjava izkušenj.

Izmenjava prek meja
Francoske članice Omrežja občin so septembra lani na ekskurziji po avstrijski zvezni deželi Vorarlberg spoznale, kako lahko občine na področju energijsko učinkovite gradnje z materiali regionalnega izvora prevzamejo pionirsko vlogo. Novembra 2009 so članske občine iz švicarske doline Unterengadin v Tschlinu/CH na konferenci o prihodnjem razvoju razpravljale o najnujnejših vprašanjih regionalnega razvoja. Oceniti so hotele doseženo in trenutno stanje, predvsem pa dati pobudo za nove projekte - dejavnosti, katerih namen je varstvo podnebja in obenem ustvarjanje dodane vrednosti, varovanje naravnih virov ter spodbujanje kulturne identitete in družbenega sožitja.
Pomembna je tudi izmenjava med posameznimi regijami. Januarja so bili v avstrijskem kraju Mäder na mednarodni konferenci, ki sta jo skupaj organizirala Omrežje občin in CIPRA, predstavljeni primeri ukrepov za preprečevanje podnebnih sprememb v celotnem alpskem loku, in sicer v vseh alpskih jezikih. O isti temi je med drugim tekla razprava tudi na okrogli mizi. 4. in 5. junija 2010 bo v slovenskem Kamniku letna konferenca Omrežja občin "Povezanost v Alpah", kjer bodo osrednja tema prav tako ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe, zlasti na področju turizma (gl. Drobtinice na str. 22).

S skupnimi močmi za kakovostnejše življenje v alpskem prostoru
Predhodnik projekta dynAlp-climate je bil DYNALP², ki je bil posvečen trajnostnemu razvoju in izvajanju Alpske konvencije na ravni občin. Pokazal je, da namenske oblike finančne podpore učinkujejo pozitivno. Zato bo Omrežje občin v drugi fazi projekta dynAlp-climate finančno podprlo izbrane ukrepe varstva podnebja in prilagoditve ukrepe ter občinam svetovalo pri njihovi izbiri (gl. uokvirjeno besedilo). Zaradi povezave s projektom CIPRE cc.alps, v okviru katerega se zbirajo in analizirajo podnebni ukrepi, ter s pomočjo ukrepov oblikovanja zavesti se ustvarjajo dobri pogoji, tako da bodo projekti dynAlp-climate dejansko lahko pripomogli k trajnostnemu ravnanju s podnebnimi spremembami.

*****************************************************************

Štart za občinske projekte na podpročju podnebja

Ker je Sklad za naravo MAVA odobril finančna sredstva, bo lahko Omrežje občin "Povezanost v Alpah" po izteku projekta DYNALP² svoje članice in tiste, ki se bodo v Omrežje na novo včlanile, podprlo pri uresničevanju Alpske konvencije v okviru programa dynAlp-climate. Občine bodo dobile strokovno in denarno podporo za projekte na področju varstva podnebja in prilagajanja na posledice podnebnih sprememb. Nadaljnje informacije bodo na voljo zgodaj poleti. Prosimo, da že sedaj stopite v stik s kontaktnimi osebami, ki obenem opravljajo vlogo koordinatork in koordinatorjev.
www.povezanostvalpah.org (sl/de/fr/it)