Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Alpske obrečne pokrajine: povezanost, ovire in proces drobitve

26.03.2010 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Kolikšna je fragmentacija obrečne pokrajine, katere so največje ovire na alpskih rekah? Gre za vprašanja, ki jih v okviru projekta ECONNECT raziskujejo na Inštitutu za ekologijo Univerze v Innsbrucku. Rezultatov, ki jih bodo dobili z uporabo tehnologije GIS, bodo ponazorjeni z vizualizacijo, vzpostavljeni pa bodo tudi stiki s pristojnimi organi upravljanja povodij na regionalni ravni, da bi tako zmanjšali učinek obstoječih ovir in vzpostavili prvotno stanje.
Image caption:
© Universität Innsbruck
Obrečne pokrajine so pomembni habitati, so poti in koridorji za širjenje in selitev vodnih in kopenskih živali in rastlin. Na gosto poseljenih območjih Alp, še zlasti na območjih okrog zavarovanih območij, so bile obrečne pokrajine močno spremenjene in pogosto tudi na različne načine degradirane. To pa zelo moti in ovira naravno razširjanje, gibanje in selitev vodnih organizmov in organizmov, vezanih na vodna okolja. Cilj 5. delovnega paketa je izboljšati stanje, tako da se opravi analiza potencialov za večjo povezanost in manjše učinke ovir in procesa drobitve (fragmentacije).
V prvi fazi se izvaja analiza ovir, ki so učinkovite glede na dolžinsko, stransko, vertikalno in časovno dimenzijo rečnih sistemov. Za vizualizacijo fragmentacije so bili uporabljeni kazalci fragmentacije. Vzporedno se ugotavljajo značilni habitati ter vrste živali in rastlin, ki živijo v reki in ob njej (rjava postrv, lipan, kapelj, tamariska). Možne ovire, ki bi lahko vplivale na habitat in gibanje teh vrst, bodo ponazorjene na kartah.
V trenutni fazi izvajanja projekta je delo osredotočeno na posebne pilotne regije. Evidentirajo se dejanske ovire znotraj obrečnih pokrajin, z regionalnimi upravitelji povodij bodo vzpostavljeni stiki z namenom zmanjšanja učinkov ovir in vzpostavitve prejšnjega stanja.
Več informacij o projektu ECONNECT: www.econnectproject.eu