Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Retijski trikotnik: nova spletna orodja in podpora lokalnim pobudam

26.03.2010 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Švicarski narodni park trenutno razvija spletno orodje za analizo ovir in koridorjev na območju velike pilotne regije Retijski trikotnik. Za obnovitev ekološke povezanosti si poleg tega prizadevata še dve lokalni pobudi.
Nov način uporabe kart bo omogočal primerjavo prosto izbranega območja z drugimi območji v soseščini in ugotavljanje območja, kjer je glede na izbrane pokazatelje potreba po ukrepanju nujna. Orodje bo strokovnjakom omogočalo ugotavljanje kriznih žarišč povezanosti in ekološkega kontinuuma kakor tudi povečanje zavesti ekološko zainteresirane širše skupnosti v pilotni regiji.
Poleg razvijanja spletnega orodja skupina Švicarskega narodnega parka pri projektu ECONNECT podpira tudi dve lokalni pobudi, ki se na področju obnavljanja ekološke povezanosti izvajata na območju švicarsko-avstrijsko-italijanske pilotne regije Retijski trikotnik.
Na območju ob reki Inn sta tirolski okoljski "ombudsman" (Landesumweltanwaltschaft) in WWF Tirolska začela izvajati projekt, katerega namen je izboljšati povezanost med izbranimi vrstami vzdolž zgodovinske poti Via Claudia Augusta. Sprejeti bodo ukrepi za zmanjšanje vpliva ovir, kot je zelo prometna cestna infrastruktura na tem območju, kar bo izbranim vrstam občutno olajšalo selitve. ECONNECT podpira projektno skupino s posredovanjem znanja o izbiri vrst, določanju koridorjev in ovir ter omogoča dostop do znanja in izkušenj na mednarodni ravni. Poleg tega naj bi ta zgleden projekt podprli tudi italijanski in švicarski partnerji v pilotni regiji Retijski trikotnik.
Na Južnem Tirolskem/I je naravovarstvena skupna Vinschgau sprejela izjavo, v kateri zahteva varstvo reke Rambach na območju med švicarsko mejo in njenim izlivom v reko Etsch. Lokalne oblasti nameravajo zgraditi na reki manjšo hidroelektrarno zelo omejene ekonomske vrednosti. V zadnjih letih je bila izvedena sanacija švicarskega dela reke, ki danes predstavlja zgleden primer renaturacije reke. Izvedba načrtovanega projekta na Južnem Tirolskem bi izničila vsa prizadevanja za vzpostavitev povezanosti tega vodnega telesa v švicarski dolini Val Müstair in občutno zmanjšala vrednost ekološkega sistema. Izjava o varstvu reke Rambach je nazoren primer, kako pomemben je projekt ECONNECT in mednarodno sodelovanje na področju ekološke povezanosti.
Več informacij o ECONNECT-u: www.econnectproject.eu