Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Bazni predor Lötschberg ni izpolnil cilja preusmeritve prometa

15.12.2009 / alpMedia
Bazni predor Lötschberg, ki so ga odprli leta 2007, na preusmeritev tovornega prometa s ceste na železnico nima nobenega pomembnejšega učinka. Potniški promet se je povečal in s tem so se zmanjšale kapacitete tovornega prometa. Prednostni cilj gradnje baznega predora Lötschberg, tj. preusmeriti težki tovorni promet na železnico, ni bil dosežen. Proga je pri dnevnih migrantih zelo priljubljena. Ta dejstva je švicarska vlada pred kratkim objavila v četrtem poročilu o preusmerjanju prometa.
Ali je do leta 2019 še mogoče doseči ambiciozni cilj  650.000 voženj tovornjakov prek Alp na leto?
Image caption:
Ali je do leta 2019 še mogoče doseči ambiciozni cilj 650.000 voženj tovornjakov prek Alp na leto? © Hupac<br/>
Dolžina proge od Frutigena do Vispa v Švici se je z odprtjem baznega predora Lötschberg leta 2007 bistveno skrajšala, to pa je njenim uporabnikom odprlo nove možnosti. Tako je sedaj mogoče ob delavnikih potovati iz Zgornjega Valaisa v Bern. Posledica je, da se je število potnikov povečalo, kar je Švicarske železnice prisililo, da so uvedle dodatne vlake -na račun tovornega prometa.
Švicarska vlada in parlament nameravata do leta 2011 število voženj tovornjakov prek švicarskih Alp zmanjšati na milijon. Þetrto poročilo o preusmeritvi prometa je namreč pokazalo, da je omenjeni cilj mogoče doseči le s sprejetjem dodatnih ukrepov, kot so uvedba alpske tranzitne borze in načrtovano zvišanje takse za težki tovorni promet (LSVA).
Podobne izsledke, do katerih je prišla švicarska vlada v študiji o učinkih baznega predora Lötschberg, odprtega leta 2007, je mogoče pričakovati tudi od študije o baznem predoru Gotthard, ki jo je Alpska pobuda objavila meseca avgusta. Brez dodatnih ukrepov se bo na račun predora, katerega gradnja je stala milijarde, preusmeritev tovornega prometa na železnico povečala največ za 2,5 odstotka. Poleg tega je treba tako kot pri baznem predoru Lötschenberg tudi tukaj pričakovati občutno rast potniškega prometa.
Vir: www.uvek.admin.ch/dokumentation/00474/00492 (de/fr/it),
www.alpeninitiative.ch/d/FrameForce (de)