Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Gradbeni sektor kot eden od ključev za rešitev podnebne problematike

14.12.2009 / cc.alps
Obdelano znanje in informacije, ki so bile zbrane v projektu cc.alps, so sedaj na voljo v obliki osnovnih dokumentov za različna tematska področja ("compacts") in jih je mogoče presneti tudi s spletnega naslova www.cipra.org/sl/cc.alps/rezultati/compacts/ . Prvi trije dosjeji obravnavajo področja gradnje in prenove, energije ter varstva narave z vidika podnebnih sprememb na alpski ravni, vsebujejo pa tudi seznam dejavnosti, povezanih z varstvom podnebja in prilagajanjem ba podnebne spremembe, in jih postavljajo na preizkušnjo: opravljena je bila ocena glede izpolnjevanja meril trajnostnega razvoja, pojasnjeni so ciljni konflikti; navedeni so posamezni primeri dobre prakse in vsestransko predstavljeni.
Compact Energie
Image caption:
CIPRA pa je tudi izkoristila priložnost in v dosjejih izrazila svoje stališče za posamezno področje.
Trenutno so v pripravi novi dosjeji: zbirka CIPRA compact v okviru cc.alps obsega namreč še druga področja, kot so promet, energijsko samozadostne regije, urejanje prostora, turizem, naravne nesreče, kmetijstvo, gozdarstvo in vode. Dosjeji bodo objavljeni v kratkem in bodo obogatili zbirko dosjejev alpMedie. Prva dva dosjeja (energija in varstvo narave) sta na voljo v nemščini in angleščini, dosje o gradnji in prenovi sta na voljo poleg nemščine tudi v francoščini, italijanščini in slovenščini.

Energija in podnebne spremembe: Dosje prinaša pregled ukrepov s področja energetike, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja in prilagajanje na podnebne spremembe, ter ponazarja porabo energije na območju Alp in njeno zagotavljanje z vidika različnih nacionalnih in regionalnih strategij za varstvo podnebja in prilagajanja na podnebne spremembe. CIPRA predstavlja svoje poglavitne zahteve: če želimo zajeziti segrevanje zemlje, je pomembno, da povečamo energijsko učinkovitost, a to ne zadostuje: zmanjšati moramo lastno porabo energijskih storitev! Spodbujati je treba tudi obnovljive vire energije - in pri tem postopati skrbno in previdno, saj tudi obnovljivi viri energije skrivajo precejšnje možnosti za ekološke spore.

Varstvo narave in podnebne spremembe: Varstvo narave povečuje ekološko vrednost življenjskih prostorov ter varuje ljudi pred naravnimi nesrečami. Pričujoči dosje CIPRE prinaša pregled naravovarstvenih ukrepov, ki se na območju Alp izvajajo za varstvo podnebja ter za prilagajanje na podnebne spremembe. Z renaturiranjem mokrišč, trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, revitaliziranjem rek in vzpostavljanjem ekoloških koridorjev med habitati varstvo narave pomembno prispeva k varstvu podnebja. (de/en)

Gradnja in prenova ter podnebne spremembe: Prenova zgradb predstavlja izjemen prispevek k varstvu podnebja. Pri novogradnjah se mora uvesti obveznost upoštevanja pasivnega standarda. Hiša prihodnosti bo energijo celo sama proizvajala! Da bi se podnebju prijazna gradnja in prenova stavb uveljavili hitreje, mora država zagotoviti več finančnih podpor in tudi sama vzorno delovati pri gradnji oz. prenovi lastnih stavb. To je tudi osrednja zahteva CIPRE na področju gradnje in prenove. Osrednje teme v dosjeju so povezava med gradnjo in podnebnimi spremembami kot tudi zgledni primeri podnebju prijazne gradnje in prenove na območju Alp.