Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Odločilna vloga prometa pri podnebnih spremembah - Zadnji žebelj v krsto podnebne politike

04.11.2009 / Wolfgang Pfefferkorn
Prometni sektor je glavni krivec, da cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov niso doseženi. Brez celovitih ukrepov pa se bodo emisije, ki jih povzroča promet, celo povečale.
promet
Image caption:
Rdeča luč za motorna vozila: ugodne prometne povezave naj bi voznike osebnih avtomobilov spodbudile k uporabi javnega prevoza © CIPRA International
Mobilnost ima zelo velik vpliv na naše življenjske navade, zato je spremenjeno ravnanje oz. odnos do mobilnosti, pa naj bo prostovoljen ali izsiljen, kar velika zareza v način življenja. Sprememba ravnanja pa ne vpliva le na življenjski vzorec posameznika, temveč tudi na gospodarstvo, strukturo prostora in številne druge podsisteme v družbi.
Ukrepi za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v prometu imajo torej številne posledice in v javnosti le redko naletijo na odobravanje. To je tudi eden od razlogov, da je bilo njihovo izvajanje doslej neuspešno. Cel spekter ukrepov sega od denarnih instrumentov za podražitev tovornega prometa, tehničnih inovacij na vozilih, kot so vozila na hibridni pogon, in širjenja alternativnih prometnih sistemov (kolesarski promet, javni krajevni potniški promet) vse do ozaveščanja ljudi o prostovoljnem spreminjanju kulture ravnanja in osebnega odnosa na področju mobilnosti.

Obdobje nizkoogljične družbe vse bliže
Zlasti učinkoviti so denarni ukrepi (davki, cestnina, takse), saj pripomorejo k zmanjšanju obsega tovornega prometa, poleg tega pa vplivajo tudi na srednje- in dolgoročno organizacijo prostora. Obstaja namreč nevarnost, da bodo alpske obrobne regije in skupine prebivalcev z nižjimi dohodki in brez ustreznih alternativ za lasten avtomobil zapostavljene v socialnem in prometnem pogledu. Zato je treba okrepiti regionalne gospodarske krogotoke, obrobne regije pa se morajo pripraviti na čas brez fosilnih goriv.
Obenem je treba poskrbeti za širjenje okolju prijaznih vrst prevoza: sem sodijo potniški in tovorni železniški promet, krajevni promet s podjetji javnega potniškega prometa, kolesarski promet in promet pešcev v alpskih mestih in aglomeracijah ter turističnih krajih. Ti ukrepi ne bodo pripomogli le k zmanjšanju toplogrednih plinov, ampak tudi h kakovostnejšemu zraku, manjši izpostavljenosti hrupu, večji prometni varnosti in kakovostnejšemu javnemu prostoru. Na tem področju lahko alpske regije, mesta in občine storijo še veliko več, saj možnosti še zdaleč niso izčrpane.


Kakšni so učinki ukrepov prometne politike?

CIPRA je rezultate projekta cc.alps razdelila na vsebinske sklope in jih pripravila kot tematske zvezke, tako imenovane CIPRA compacts, ki v strnjeni obliki prinašajo osnovne informacije o posameznem sklopu. Dosje o prometu obravnava učinke ukrepov prometne politike na podnebje, dopolnjujejo pa ga predstavitve vzorčnih in podnebju prijaznih prometnih ukrepov s tega področja v Alpah, kot so program avstrijskega Zveznega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo Klima:aktiv, namenjen svetovanju glede zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in njegovemu spodbujanju, združenje doslej 21 počitniških krajev Alpski biseri (Alpine Pearls), ki se med drugim zavzemajo za udejanjanje načel trajnostne mobilnosti, ali pa Almenland na avstrijskem Štajerskem, ki želi postati regija z nevtralnim izpustom CO2 in brez avtomobilskega prometa.
www.cipra.org/cc.alps-compacts