Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Tudi letos bodo južnotirolske šole sodelovale pri izvajanju okoljskih projektov

27.08.2009 / alpMedia
Preteklo šolsko leto je na Južnem Tirolskem pri šolskih projektih deželne okoljske agencije sodelovalo 900 razredov s 16.000 uč enci in uč enkami, pri številnih projektih, katerih osrednje teme bodo podnebje, odpadki in hrup, pa bo mogoč e sodelovati tudi letos.
Za področ je varstva podnebja bo okoljska agencija organizirala naslednje tri projekte za osnovne in srednje šole: projekt Prima.Klima obravnava temo, kako z zavestnim ravnanjem pri porabi energije privarč evati 15 odstotkov energije. Projekta Klima.Schritte in Klima.Tagebuch obravnavata okolju prijazno ravnanje na področ ju mobilnosti. Za dejavnosti ozavešč anja uč encev je bil v sklopu agencije ustanovljen poseben urad za okoljsko izobraževanje, ki bo tudi zadolžen za povezovanje različ nih projektov. Rok prijave je 31. oktober, število udeležencev pri določ enih projektih je letos omejeno. Poleg tega bodo nagrajeni najbolj vneti razredi: kdor bo uspešno sodeloval pri najmanj dveh projektih, bo prejel znač ko z nazivom Strokovnjak za okolje in bo lahko sodeloval pri žrebanju za udeležbo na šolskih teč ajih kuhanja in doživljajskih naravoslovnih dnevih ter za obisk muzeja ali naravnega parka.
Vir: www.provincia.bz.it/lpa/285 (de/it)