Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Slabo varovane č rede odgovorne za odstrel volkov

13.08.2009 / alpMedia
Švicarska kantona Luzern in Valais sta pred kratkim odobrila odstrel treh volkov in ob tem pojasnila, da gre za nujen ukrep prepreč evanja nadaljnje škode - kljub dejstvu, da ima volk v Švici status zašč itene živalske vrste, ki naj bi prepreč eval njegovo ponovno iztrebljenje.
Na sreč o se volč ja populacija v Švici širi in domnevamo lahko, da postopoma nastajajo volč ja krdela.
Image caption:
Na sreč o se volč ja populacija v Švici širi in domnevamo lahko, da postopoma nastajajo volč ja krdela. © CIPRA International
Ker so volkovi letos poleti v različ nih predelih države raztrgali že okoli 100 ovac, naj bi to sedaj pomenilo, da so merila koncepta za upravljanje z volkom v Švici izpolnjena, s tem pa tudi združljiva z odobritvijo odstrela, pojasnjujejo v Medkantonalni komisiji za upravljanje velikih zveri (IKK).
Organizaciji Pro Natura in WWF Švica sta ravnanje komisije najostreje obsodili ter krivdo za nastalo škodo pripisali slabemu sistemu varovanja č red in švicarski kmetijski politiki. Habitat volka in njegovo preživetje bo mogoč e dolgoroč no zagotoviti le s prerazporeditvijo neposrednih plač il, sicer namenjenih izvajanju paše na visokogorskih pašnikih, in uvedbo uč inkovitejšega sistema varovanja č red.
Več informacij: www.pronatura.ch/content/data/090806_MC (de), www.wwf.ch/de/newsundservice/news/news/?1202 (de)