Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

V Evropi 11.000 invazivnih vrst

Kavkaški dežen, ki so ga prinesli iz Kavkaza, se uspešno razširja vso do gorskega pasu in pri dotiku povzroč a alergijske reakcije, kot so mehurji in opekline.

Kavkaški dežen, ki so ga prinesli iz Kavkaza, se uspešno razširja vso do gorskega pasu in pri dotiku povzroč a alergijske reakcije, kot so mehurji in opekline. ©Kenko/ Flickr

Na spletni strani projekta Delivering Alien Invasive Species Inventories Europe (DAISIE) je objavljeno prvo vseevropsko poroč ilo o pojavljanju invazivnih rastlinskih in živalskih vrst na območ ju Evrope.
Namen projekta DAISIE, ki se je zač el izvajati na pobudo Evropske komisije, je pripraviti seznam in dokumentirati uč inke tujerodnih invazivnih vrst v Evropi. Vseevropsko poroč ilo predstavlja uč inke invazivnih vrst v kopenskih, sladkovodnih in morskih habitatih. Tudi v alpskih državah se samonikle rastlinske vrste umikajo tujerodnim rastlinam v nižjih legah alpskega sveta, kar je razlog, da so nacionalne organizacije zač ele razvijati strategije upravljanja s tujerodnimi vrstami. Trenutno obstaja v Evropi 1.094 vrst z dokazanimi uč inki na okolje in 1.347 vrst, ki povzroč ajo gospodarsko škodo, taksonomske skupine z največ jimi uč inki pa so kopenski nevretenč arji in kopenske rastline.
Vir: www.europe-aliens.org/index.jsp (en)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.