Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

V Evropi 11.000 invazivnih vrst

13.08.2009 / alpMedia
Na spletni strani projekta Delivering Alien Invasive Species Inventories Europe (DAISIE) je objavljeno prvo vseevropsko poroč ilo o pojavljanju invazivnih rastlinskih in živalskih vrst na območ ju Evrope.
Kavkaški dežen, ki so ga prinesli iz Kavkaza, se uspešno razširja vso do gorskega pasu in pri dotiku povzroč a alergijske reakcije, kot so mehurji in opekline.
Image caption:
Kavkaški dežen, ki so ga prinesli iz Kavkaza, se uspešno razširja vso do gorskega pasu in pri dotiku povzroč a alergijske reakcije, kot so mehurji in opekline. ©Kenko/ Flickr
Namen projekta DAISIE, ki se je zač el izvajati na pobudo Evropske komisije, je pripraviti seznam in dokumentirati uč inke tujerodnih invazivnih vrst v Evropi. Vseevropsko poroč ilo predstavlja uč inke invazivnih vrst v kopenskih, sladkovodnih in morskih habitatih. Tudi v alpskih državah se samonikle rastlinske vrste umikajo tujerodnim rastlinam v nižjih legah alpskega sveta, kar je razlog, da so nacionalne organizacije zač ele razvijati strategije upravljanja s tujerodnimi vrstami. Trenutno obstaja v Evropi 1.094 vrst z dokazanimi uč inki na okolje in 1.347 vrst, ki povzroč ajo gospodarsko škodo, taksonomske skupine z največ jimi uč inki pa so kopenski nevretenč arji in kopenske rastline.
Vir: www.europe-aliens.org/index.jsp (en)