Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Prvič okoljska nagrada regije EU

25.06.2009 / alpMedia
Nekdanja južnotirolska in trentinska okoljska nagrada se v letu 2009 širi na celotno regijo EU Tirolska - Južna Tirolska - Trentino.
Prvič  okoljska nagrada regije EU
Image caption:
Cilj okoljske nagrade je širiti okoljska nač ela v vse plasti družbe in vse generacije, je preprič an č lan južnotirolske deželne vlade Michl Laimer. © Transkom KG
Za nagrado se lahko potegujejo okoljsko relevantne ideje v najširšem smislu besede ali predlogi za izboljšave, že izvedeni ali šele nač rtovani ukrepi, pobude, prireditve, projekti, izdelki ali storitve iz l. 2008 in 2009. Sodelujejo lahko fizič ne in pravne osebe, denimo podjetja, društva, obč ine ali šole, pri č emer je pogoj, da je sedež prebivanja oziroma dejavnosti na območ ju avstrijske zvezne dežele Tirolska ali italijanskih pokrajin Južna Tirolska ali Trentino. Rok za prijavo udeležbe je 6. november 2009.
Izbor nagrajencev in podelitev nagrade potekata v organizaciji južnotirolske deželne agencije za okolje, tirolskega deželnega urada za varstvo okolja, agencije za okolje iz Trentina in družbe Transkom. Skupna vrednost nagrade je 7000 EUR.
Več informacij in vir: www.transkom.it (de/it), www.provinz.bz.it/lpa/285.asp?art=302384 (de/it)