Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Območ je Alp z nevtralnim izpustom toplogrednih plinov do leta 2050

25.06.2009 / alpMedia
Na X. alpski konferenci v Evianu/F marca 2009 je bil sprejet akcijski nač rt za varstvo podnebja, ki si bo prizadeval za to, da bo alpska regija postala zgleden primer območ ja na področ ju prepreč evanja podnebnih sprememb in prilagajanja le-tem.
Na nemški predlog naj bi z akcijskim nač rtom preverili, pod katerimi pogoji bi lahko alpski prostor do leta 2050 postal regija z nevtralnim izpustom toplogrednih plinov.
Nemško Zvezno ministrstvo za okolje je zato pri Wuppertalskem inštitutu za podnebje, okolje in energijo naroč ilo študijo, na podlagi katere bi alpskim državam predlagalo morebitne vsebine in nač ine ravnanja, da bi dosegle zastavljeni cilj .
Najprej bo treba opraviti sondažne raziskave za področ je, kot je "klimatsko nevtralno območ je Alp", nato pa bi skupaj s strokovnjaki iz alpskega prostora predložili možne vsebine in nač ine ravnanja. Septembra 2009 bo v Münchnu v ta namen organiziran strokovni posvet in na podlagi rezultatov bo Nemč ija na oktobrski 41. seji Stalnega odbora Alpske konference pod predsedstvom Slovenije predložila predlog postopka za izvajanje ukrepov.
Vir: www.bmu.de (de/en)