Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Turistič na nagrada Alpske konvencije trem obč inam č lanicam Povezanosti v Alpah!

24.06.2009 / Gemeindenetzwerk 'Allianz in den Alpen'
Za posebne dosežke in prizadevanja na področ ju trajnostnega turizma je mednarodna žirija ponovno odlikovala č lanice Omrežja obč in "Povezanost v Alpah".
Image caption:
Od l. proti d.: Cirili K. Rabič iz Kranjske Gore, Petru Plaimerju, koordinatorju južnokoroških č lanic, in Joëlu Giraudu, županu francoske obč ine L'Argentière-la-Bessée, je na 10. ministrski konferenci Alpske konvencije nagrado za posebne trajnostne turistič ne projekte, ki jih izvajajo v teh obč inah, izroč il Hubert Falko, francoski državni sekretar za prostorsko planiranje. Allianz in den Alpen
Tako so bile tri nagrade od petih, ki so bile podeljene v okviru turistič nega nateč aja Alpske konvencije, podeljene projektom č lanic Omrežja obč in "Povezanost v Alpah": te so regija južna Koroška - Karavanke za projekt DYNALP² Solarna mobilnost na južnem Koroškem, francoska obč ina l'Argentière-la-Bessée (v sklopu regije Pays des Ecrins) za prizadevanja pri poveč evanju raznovrstnosti turistič nih dejavnosti, Kranjska Gora pa za izvajanje razvojnega programa v nekdanji kovač nici, ki velja za enega prvih primerov realizacije trajnostnega in inovativnega projekta v Alpah za Slovenijo v okviru Omrežja obč in "Povezanost v Alpah". Več informacij o zmagovalnih
projektih na: www.developpement-durable.gouv.fr/article (fr)