Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nagrada za okolje in rabo sonč ne energije

23.06.2009 / Gemeindenetzwerk 'Allianz in den Alpen'
Z nagrado za okolje in rabo sonč ne energije 2009 bo vorarlberška deželna vlada ponovno nagradila odlič ne dosežke na področ ju varstva narave in okolja ter rabe obnovljivih virov energije kot tudi uč inkovite rabe energije.
Prijave sprejema deželni oddelek za varstvo okolja, in sicer do ponedeljka, 19. oktobra 2009. Za nagrado za okolje in rabo sonč ne energije, katere skupna vrednost znaša 5000 EUR, lahko kandidirajo mladina in odrasli, obč ine, skupine, šole, andragoške ustanove, društva in podjetja, ki prebivajo oziroma imajo sedež v Vorarlbergu ali pa opravljajo okoljske storitve več inoma v Vorarlbergu. Predloženi projekti morajo biti že konč ani, od njihovega konca pa ne sme preteč i več kot dve leti. Konkretni uspehi projekta morajo biti vidni. Merila za ocenjevanje so izvirnost, udeležba (vključ evanje različ nih skupin), inovativnost in zgleden uč inek projekta.
Več informacij na: www.vorarlberg.at/umwelt (de).