Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Prizadevanja 400 evropskih ob čin za varstvo podnebja

23.04.2009 / alpMedia
400 evropskih mest oziroma ob čin je podpisalo konvencijo županov.
Devet alpskih mest, med njimi tudi Grenoble/F, si prizadeva za takojšnje sprejetje ukrepov varstva podnebja.
Image caption:
Devet alpskih mest, med njimi tudi Grenoble/F, si prizadeva za takojšnje sprejetje ukrepov varstva podnebja. © Sphinx! / flickr
Lokalni organi oblasti so se s podpisom tako zavezali, da bodo presegli cilje, ki si jih je do leta 2020 EU zastavila glede zmanjševanja emisij CO2 in glede energijske u činkovitosti, ter da bodo takoj za čeli izvajati ukrepe na podro čju varstva podnebja. Podpisniki so se tudi zavezali, da bodo izdelali akcijski na črt za trajnostno energijo in v njegovo izvajanje vklju čili tudi civilno družbo, poleg tega pa spodbujali izmenjavo izkušenj in znanja z drugimi regijami.
Alpske regije doslej k podpisu niso pristopile. Konvencijo je podpisalo samo 9 od skupaj 400 mest oziroma ob čin, ki ležijo na obmo čju Alp. Medtem ko na seznamu podpisnikov ni nobenega mesta iz Nem čije, Lihtenštajna in Švice, pa pri konvenciji sodelujejo naslednji kraji: Andora/I, Avigliana/I, Bolzano/I, Echirolles/F, Grenoble/F, La Bastidonne/F, Laxenburg/A, Wolfurt/A in Ljubljana/SI.
Konvencija županov je nastala leta 2007 v okviru paketa ukrepov, ki jih je EU sprejela na podro čju var čevanja z energijo in varstva podnebja, mesta pa spodbuja k takojšnjemu izvajanju ukrepov za prepre čevanje podnebnih sprememb. Ve č informacij na http://eumayors.eu (en)