Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Avstrija iš če podnebju najprijaznejšo ob čino 2009

23.04.2009 / alpMedia
Avstrijsko Zvezno ministrstvo za življenje, ki pokriva podro čje kmetijstva, gozdarstva, okolja in vodnega gospodarstva, bo tudi letos z razpisom nate čaja v sodelovanju z Zvezo ob čin in vodilnim avstrijskim podjetjem za dobavo elektri čne energije iskalo ob čino, katere ravnanje na podro čju varstva podnebja je v Avstriji najbolj ozaveš čeno.
Obcine kot zgled dobrega ravnanja na podrocju rabe obnovljivih virov energije
Image caption:
Obcine kot zgled dobrega ravnanja na podrocju rabe obnovljivih virov energije © Verbund / Petra Spiola
Iš čejo se ob čine, katerih delovanje na podro čju obnovljivih virov energije, energijske u činkovitosti in oblikovanja okoljske zavesti je še posebno inovativno in zgledno. Ob čine lahko projekte predložijo do 14. junija 2009 na www.kommunalnet.at/klimaschutzgemeinde (de) online.
Na letošnjem nate čaju so kategorije predloženih vlog razdeljene glede na velikost ob čine, zato bodo letos majhne ob čine s svojimi projekti imele ve č možnosti za uspeh. V vsaki kategoriji bodo izbrani trije zmagovalci. Devet nagrajencev bo prejelo nagrade v skupni vrednosti 90.000 EUR, zmagovalci posameznih kategorij pa bodo poleg tega prejeli zeleno obrobljeno krajevno tablo, na kateri bo vtisnjen napis "Podnebju najprijaznejša ob čina 2009". Podelitev nagrad bo 25. novembra 2009. V javnosti je bil zelo odmeven že prvi nate čaj lansko leto, ko se ga je udeležilo 80 mest in ob čin.
Vir: www.ots.at/presseaussendung (de)