Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Francoski izdelki z blagovno znamko Regijski naravni park

23.04.2009 / alpMedia
Mle čna marmelada iz regijskega parka Vercors, pohod v mese čini v naravnem parku Verdon, ekološke jedi v Annecyju in še približno drugih 300 izdelkov, strokovno znanje in turisti čna ponudba z blagovno znamko Regijski naravni park - vse to je odslej na voljo tudi na spletnem naslovu www.lemarchecitoyen.net (fr).
Z iskalnikom lahko po seznamu iš čemo solidarnostne in pravi čne oblike ponudbe po posameznih regijah ali podro čjih, kot so npr. javno zdravje, prehranjevanje, potovanja ali transport. Ponudba spodbuja naravi prijazno in ozaveš čeno potrošnjo in dviguje vrednost proizvodom, ki izhajajo iz regijskega naravnega parka.
Blagovno znamko Regijski naravni park lahko prejmejo tisti proizvajalci, ki se zavzemajo za varstvo okolja, povezanost z doma čim okoljem in socialno trajnostjo.
Ve č informacij na www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr (fr)