Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Ve čja prisotnost eksoti čnih rastlin na gorskih obmo čjih

23.04.2009 / alpMedia
Globalna raziskovalna mreža Mountain Invasion Research Network (MIREN) raziskuje množi čno prodiranje tujih sort rastlin na gorska obmo čja, ki se odvija na svetovni ravni.
Do sedaj je mreža zabeležila že 1500 tujih sort rastlin. Ker njihovo število naraš ča, obstaja bojazen, da bodo v prihodnje velik problem za varstvo narave na gorskih obmo čjih. Poleg tega je pri čakovati, da se bo zaradi podnebnih sprememb problem biološke invazije še pove čal. Z izvajanjem raziskav na gorskih obmo čjih pa bi lahko tovrstne težave prepoznali pravo časno in uvedli ustrezne ukrepe.
Vir: www.biodiversity.ch/d/services/information (de/fr)