Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Frankfurt: 13. mednarodni kongres o pasivni hiši

23.04.2009 / alpMedia
Ve č kot 100 strokovnjakov iz celega sveta se je 17. in 18. aprila v frankfurtskem sejemskem središ ču udeležilo kongresa o pasivni hiši, kjer so v 16 delovnih skupinah poro čali o najnovejših razvojnih usmeritvah, izdelkih in razvojnih trendih v energijsko u činkoviti gradnji.
Vse to pri ča, da se je standard pasivne hiše uveljavil tudi zunaj nemškega jezikovnega prostora kot inovativna ideja, ki se sedaj uporablja tudi v drugih državah (ZDA, Kanada, Italija, Francija in Belgija, skandinavske države itd.). Najpomembnejše teme letošnjega kongresa so bile zlasti javna gradnja, javne pobude za finan čne podpore pasivni gradnji, obnova obstoje čih objektov v pasivnem standardu in nestanovanjska gradnja.
Ve č informacij o prireditvi: www.passivhaustagung.de/dreizehnte/english (de/en)