Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

KlimaHaus/CasaClima - projekt, vreden posnemanja - Certificiranje stavb na Južnem Tirolskem

09.12.2008 / Gebhard Platter
Ideja za projekt KlimaHaus/CasaClima je nastala pred šestimi leti v deželnem uradu v Bolzanu. Od tega trenutka dalje je sistem certificiranja v celotni Italiji postal sinonim za energijsko učinkovito gradnjo. Da določena zgradba pridobi znak KlimaHaus, ni odvisno od načina gradnje, temveč od tega, kako nizka je njena poraba ogrevalne energije - ta se ugotavlja na podlagi premišljenega sistema izračunavanja.
CIPRA Info Best Practice KlimaHaus
Image caption:
Èe bi mestno hišo v St. Lorenzenu na Južnem Tirolskem ogrevali na olje, bi zadostovalo pol litra na kvadratni meter. Tako dober toplotni izkoristek je bil podlaga za prejetje zlate plakete KlimaHaus. Obièajne novogradnje porabijo najmanj desetkrat toliko ogrevalne energije. © Georg Hofer
Norbert Lantschner spremlja razvoj projekta KlimaHaus/CasaClima z zadovoljstvom. On je bil namreč tisti, ki je leta 2002 v vlogi takratnega direktorja Urada za zrak in hrup Avtonomne pokrajine Bolzano/I sprožil pobudo za projekt.
"Predlagali smo pravo temo ob pravem času," pravi današnji direktor južnotirolske agencije KlimaHaus. Bili smo med prvimi, ki so začeli uresničevati evropsko direktivo o energetski učinkovitosti stavb. Danes je agencija zaradi svojega standarda referenčna točka v mednarodnem oziru.
Projekt se je začel izvajati precej nesenzacionalno. Javni urad je uspel prepričati nekaj investitorjev, da so svoje novogradnje vključili v predlagani certifikacijski sistem. Kot podlaga se za izdajo energijske izkaznice ni, kot je bilo to običajno, veljala ocena gradbenofizikalnih lastnosti objekta, temveč je neodvisni organ na podlagi natančnih pregledov med gradnjo zagotovil, da se dejanska potreba po energiji ujema z izračunano vrednostjo.
Odločilno za uspeh projekta je bilo dejstvo, da so prebivalci prostovoljno izvajali cilje projekta KlimaHaus.
Pozitivna podoba, ki jo daje stavba z uspešno opravljenim certifikacijskim postopkom KlimaHaus, je investitorje prepričala, da so se odločili za energijsko varčen način gradnje. Za nadaljnje uspešno izvajanje projekta niso bile potrebne niti finančne spodbude države niti pravne norme.

Projekt, ki je vsem v korist
Od pozitivnih učinkov podnebju prijazne hiše imajo navsezadnje korist prav vsi deležniki: gradbeniki oz. stanovalci pridobijo pri ustvarjanju pozitivne podobe in imajo koristi zaradi privarčevane energije in minimalnih stroškov ogrevanja, pa tudi zaradi višje vrednosti certificirane nepremičnine. Projektanti in izvajalci gradbenih del so zaradi večje energijske učinkovitosti deležni zadovoljstva s strani strank, za okolje pa je koristno zmanjšanje emisij škodljivih toplogrednih plinov. Povezanost med bivalnim udobjem in varčevanjem z energijo je pripeljala do tega, da je nova oznaka postala projekt, ki prinaša veliko koristi prav vsem udeležencem.
Poleg tega je učinek projekta zelo širok predvsem zaradi praktičnega pristopa k reševanju, za katerega si KlimaHaus prizadeva. Ker arhitekturni slog ali drugi omejitveni pogoji niso predpisani, je mogoče standard KlimaHaus uporabiti povsod. V enega od treh energijskih razredov standarda KlimaHaus je mogoče razvrstiti katero koli arhitekturno obliko, pa naj bo to tradicionalna kmečka hiša ali pa sodoben pisarniški
kompleks.

Medijska uprizoritev varčevanja z energijo
Za uspeh in bistvo znaka Klimahaus je pomembna komunikacija navzven. Tako vsestranska tema, kot je energijska učinkovitost, mora biti predstavljena na potrošnikom prijazen način, energijska raven zgradbe mora biti pojasnjena v razumljivem jeziku in z enostavnimi grafičnimi prikazi, ki izhajajo iz prikaza električnih gospodinjskih aparatov. Inovativna je tudi medijska "inscenacija" varčevanja z energijo in znaka samega. Plakete, ki se pritrdijo na hišno fasado, delujejo kot oglasne table za "podnebne" hiše, poudarjajo njeno optimalno energijsko učinkovitost, krepijo njeno pozitivno podobo, s tem pa postajajo zgled drugim.
V okviru natečaja se vsako leto podelijo nagrade hišam z znakom KlimaHaus, ki so z energijskega in ekološkega vidika najboljše. Sistem nagrajevanja je že od začetka vplival na dvig zaupanja prebivalstva in olajšal uvajanje pravno zavezujočih energijskih razredov v južnotirolskih občinah.

Več kot tisoč hiš z znakom Klimahaus
Doslej je s standardom KlimaHaus certificiranih več kot 1000 zgradb, ki letno skupaj privarčujejo okoli 6000 ton CO2. Poleg pozitivnega učinka na varstvo podnebja ima projekt tudi konkretne narodnogospodarske razsežnosti. Certificiranje daje lokalnemu obrtništvu in gradbeni dejavnosti nove spodbude, kar pomeni večjo konkurenčnost. Tudi mednarodni sejem Klimahouse v Bolzanu, ki se iz leta v leto širi in ga odslej organizirajo tudi v Rimu, priča o vedno večjem pomenu, ki ga je to področje pridobilo v gradbeni dejavnosti znotraj države.
Certifikacijska testiranja za pridobitev znaka KlimaHaus se v nekaj letih niso uveljavila samo lokalno, temveč so bila deležna velikega odziva na celotnem italijanskem državnem ozemlju. Ker v Italiji še ne obstaja enotna ureditev sistema certificiranja za zgradbe, ki bi veljala za celotno državo, se številne občine in pokrajine zgledujejo po južnotirolskem modelu. Številni upravni organi želijo, da bi jim neodvisna lokalna agencija KlimaHaus potrdila raven energije v zgradbah in nadzorovala gradnjo med posameznimi gradbenimi fazami. Severnoitalijanska pokrajina Videm ter pokrajina Firence sta na primer po južnotirolskem zgledu že ustanovili svoje agencije KlimaHaus.
Tudi v drugih državah je model padel na plodna tla. V Evropi, a tudi v Južni Ameriki, pozorno sledijo razvoju projekta KlimaHaus. Na številne zainteresirane je naredilo velik vtis dejstvo, da se je pod vodstvom upravnih organov ozavšečnost o nujnosti zmanjšanja izpustov CO2 na področju zgradb uveljavila pri večjem delu prebivalstva. KlimaHaus/CasaClima je tako kot pilotni projekt pokazal, kaj vse je mogoče storiti za varstvo podnebja na lokalni ravni.