Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Pritisk na prostor zahteva premišljeno upravljanje

09.06.2008 / Françoise Gerbaux
Ali lahko še naprej razmetavamo s prostorom in izčrpavamo zemljišča? Ali lahko pripravimo zemljiško politiko, ki bo pomagala pri varčevanju z alpskim prostorom? V to smer razmišlja CIPRA Francija ter si prizadeva najti rešitve za pereči problem pritiska na zemljišča.
CIPRA Francija in Center za gorsko okolje organizirata v sodelovanju z Regijskim svetom Rhône-Alpes prireditev, ki bo potekala 18. novembra 2008 v kraju Sallanches (Gornja Savoja) v okviru t.i. Alpskih sreanj. Namenjena je lokalnim izbranim predstavnikom in strokovnjakom lokalnih in medobinskih skupnosti, raziskovalnim zavodom in organizacijam, ki so zadolžene za spremljanje urbanizma, vodjem lokalnih združenj in drugim zainteresiranim. Osrednje vprašanje, kateremu se bodo posvetili, je »Upravljanje s prostorom ter pritisk na zemljiša: kakšne so možne rešitve? «. Sreanje bo problem poskušalo zastaviti na ravni celotnega alpskega prostora in ne zgolj specifino na ravni turistinih krajev ali gorskih obmoij. Posebej se bodo posvetili obmojem dolin, kjer se koncentrirajo prebivalstvo in naselja.
V prvi fazi bo potrebna opredelitev pritiska na zemljiša: kolikšen je njegov obseg, kakšne so njegove lastnosti, kakšne rešitve za iz njega izhajajoe težave že obstajajo. V drugi fazi bo prouena možnost priprave predpisov za obvladovanje pojava. Izbrani predstavniki in strokovnjaki iz alpskih obin bodo na podlagi primerov poroali o instrumentih za obvladovanje pretirane pozidave. Cilj bo osvešanje o pomenu dobrih praks in njihova širitev, ko le-ti že obstajajo. Omenjenim poroanjem bodo sledila predavanja odgovornih iz drugih alpskih držav. Okrogla miza, s katero se bo sreanje zakljuilo, bo gotovo odprla zanimivo razpravo.