Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Spreminjanje pokrajine v alpskem prostoru

Posetki iz različnih časovnih obdobij, kot sta posnetka kraja Bad Hindelang leta 1929 ter 2001, nazorno prikazujejo spremembe v pokrajini. © Gemeindearchiv Bad Hindelang

Nemški odbor CIPRE si pri različnih projektih prizadeva ozavestiti nosilce odločanja in prebivalce o obsegu, gonilnih silah ter ekološkem, kulturnem in turističnem pomenu spreminjanja pokrajine in na tej podlagi spodbujati izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj privlačne in z vidika pokrajinske ekologije dragocene kulturne pokrajine.
Z zatonom agrarne družbe na območju Alp je v petdesetih in šestdesetih let prišlo do korenitih sprememb: medtem ko je na območjih s težjimi naravnimi pogoji za kmetijstvo in mejnim donosom prišlo do opuščanja kmetijske dejavnosti, se je široma po Alpah na posameznih predelih lahko dostopnih tal v dolinah, kjer so možnosti za kmetovanje ugodne, vnel konkurenčni boj za maloštevilna zemljišča. Tu se krešejo interesi intenzivnega kmetijstva, poselitve, ki doživlja pravo ekspanzijo, prometa in turizma. Spreminjanje pokrajine je imelo daljnosežne vplive na njeno podobo. S tem je vplivalo na turizem in identiteto prebivalstva, po drugi strani pa tudi na biotsko raznovrstnost ter pomembne ekološke funkcije, kot so varstvo pred naravnimi nesrečami, izvajanje ukrepov zadrževanja poplavnih voda in skladiščenje CO2.

Projekt Interreg: Allgäu / Tirolska
V okviru enega od čezmejnih Interregovih projektov je CIPRA Nemčija analizirala proces spreminjanja, ki ga je pokrajina doživljala v alpskem delu deželnega okraja Oberallgäu in sosednji Tannheimski dolini od začetka 19. stoletja dalje. Ugotovitve projekta, ki vključuje tudi spoznanja petih diplomskih del in posameznih delov doktorske disertacije, so bile predstavljene na številnih predavanjih, v publikaciji, na razstavi, objavljene pa so tudi na internetu (www.landschaftswandel. com). V okviru delavnic, ki jih je organizirala občina, je potekala razprava o strategijah za nadaljnje delovanje občine na področju prihodnjega pokrajinskega razvoja. Da bi lahko upoštevali pomen, ki ga imajo raznolike kulturne pokrajine za identiteto prebivalcev, turizem in biotsko raznovrstnost, je treba najprej oblikovati ustrezne instrumente in ukrepe, ki bodo bodoči razvoj pokrajine spodbudile v smeri socialno zaželene, z vidika pokrajinske ekologije stabilne in raznolike kulturne pokrajine. Trenutno pri CIPRI Nemčija skupaj z večjim številom bavarskih in tirolskih občin pripravljajo čezmejni projekt urejanja krajine, ki bo usmerjen v doseganje konkretnih rezultatov. V okviru projekta naj bi oblikovali in v praksi uresničili koncept, na podlagi katerega bo mogoče - z vidika pokrajinske ekologije in estetike - dragocene površine dolgoročno obvarovali pred pozidavo ali drugo obliko rabe. To bi lahko dosegli npr. s pašo drobnice.

Razstava "Zaraščeno in pozidano"
Primerjava zgodovinskih slik pokrajine z novimi fotografijami, posnetimi z istega mesta oz. zornega kota, se je v allgäuskem projektu izkazala za izrazito učinkovito pri ozaveščanju širše javnosti. Ta spreminjanje pokrajine popisuje zelo nazorno in brez daljših pojasnjevanj. CIPRA Nemčija se je zato odločila, da bo v sodelovanju z Nemško planinsko zvezo (Deutscher Alpenverein) in podjetjem Feneberg Lebensmittel (program Domače (Von hier) organizirala fotografski natečaj z naslovom Spreminjanje pokrajine v bavarskih Alpah. Nastala je obširna in impresivna dokumentacija procesa spreminjanja pokrajine, ki ga ponazoruje več kot 170 slikovnih parov, dosegljivih prek interaktivnega zemljevida na spletnem naslovu www.landschaftswandel. de. Najboljše prispevke si bo mogoče od 18. aprila do 22. junija 2008 ogledati na razstavi v Alpskem muzeju Nemške planinske zveze v Münchnu.
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.