Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

cc.alps ali kako lahko Alpe postanejo vzorčna regija na področju varstva podnebja

03.04.2008 / alpMedia
Podnebne spremembe vplivajo na Alpe negativneje kot na druge regije v Evropi, zato se na številnih področjih sprejemajo in pripravljajo ukrepi za njihovo zmanjševanje ali prilagajanje.
cc.alps
Image caption:
"Mislimo korak vnaprej!" poziva CIPRA javnost v svojem novem projektu "cc.alps", ki se posveča ravnanju s podnebnimi spremembami. © CIPRA International
Z novim projektom cc.alps namerava tudi Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) prispevati k temu, da bi bili tovrstni ukrepi, če je le mogoče, v skladu z načeli trajnostnega razvoja.
Alpe imajo torej vse možnosti, da na področju varstva podnebja presežejo "kjotske zahteve" in v svetovnem merilu postanejo vzorčna regija na področju varstva podnebja. CIPRA želi preprečiti, da bi - s sklicevanjem na varstvo podnebja - prihajalo do sprejetja ukrepov, ki negativno vplivajo na okolje ali družbo. "Podnebni ukrepi ne smejo povzročati osiromašenja biotske raznovrstnosti niti zapravljanja dragocenih vodnih in energijskih virov," pojasnjuje izzive projekta cc.alps Andreas Götz, direktor CIPRE.
Zgodaj poleti bo CIPRA vse projekte, ki se ukvarjajo z varstvom podnebja, pozvala k sodelovanju na natečaju, v okviru katerega bodo razpisane visoke denarne nagrade. Strokovnjaki za problematiko podnebja podpirajo CIPRO tako pri zbiranju znanja in informacij o ukrepih varstva podnebja kot tudi pri ocenjevanju, v kolikšni meri je treba spoštovati načela trajnostnega razvoja. Junija bodo svoje znanje v okviru okrogle mize predstavili tudi ključni deležniki v politiki, upravi, načrtovanju, gospodarstvu in pri NVO. CIPRA bo v fazi projekta, ki bo sledila kasneje, v sodelovanju z drugimi inštitucijami na vsealpski ravni poskrbela za širitev znanja, med drugim tudi s pomočjo delavnic, publikacij in preko elektronskih medijev. Pilotne regije v vseh alpskih državah bodo pri tem deležne ustrezne podpore pri izvajanju trajnostnih ukrepov na področju varstva podnebja.
Projekt cc.alps se je začel februarja, trajal bo poldrugo leto in razpolagal s proračunom v višini 1,2 mio. evrov. Prenos znanja in izvajanje bosta potekala v okviru dvoinpolletnega projekta, ki bo sledil prvemu projektu. Izvajanje cc.alps sofinancira švicarski sklad za varstvo narave MAVA. S projektom cc.alps se CIPRA navezuje na svoje uspehe v okviru starega projekta Prihodnost v Alpah, ki se je zaključil decembra lani.
Informacije o projektu cc.alps in njegovih rezultatih bomo sproti objavljali na www.cipra.org/cc.alps (de/fr/it/sl/en).