Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Naravi prijazno ravnanje s podnebnimi spremembami

01.12.2007 / Andreas Götz
Vsi govorijo o podnebju, vendar se aktivizem, ki ga je zaznati povsod, včasih vendarle premalo ozira v prihodnost. CIPRA nasprotno stavi na daljnovidnost in namerava ugotoviti, kateri ukrepi zmanjševanja in prilagajanja so trajnostni in sprejemljivi za naravno okolje in kateri nas bodo privedli "z dežja pod kap".
S projektom "Prihodnost v Alpah" (www.cipra.org/zukunft) je CIPRA poskrbela za vsestranski in učinkovit prenos znanja: iz raziskovalne dejavnosti v prakso, od vzhodnih do zahodnih Alp in obratno. V središču pozornosti so bila vprašanja, kot npr. zavarovana območja, ustvarjanje dodane vrednosti, promet in udeležba javnosti.

Preprečevanje podnebnih sprememb ima lahko tudi nasproten učinek
Kot interdisciplinarna tema je bila v središču pozornosti projekta Prihodnost v Alpah tudi problematika podnebnih sprememb: CIPRA je v nemškem kraju Bad Hindelang na to temo organizirala strokovno konferenco, ki se je je udeležilo več kot 200 udeležencev, in izdala zbornik konference v štirih glavnih alpskih jezikih . Tudi 3. Poročilo o Alpah , pomemben "izdelek" projekta Prihodnost v Alpah, prinaša različne reportaže in osnovni dokument na to temo.
CIPRA pa je sedaj storila še en korak naprej. Za prihodnje leto 2008 načrtuje nov projekt, katerega tema bo ravnanje s podnebnimi spremembami, ki bo sprejemljivo za naravno okolje. Po prvi fazi, ko se o podnebnih spremembah skorajda ni resno govorilo, je politika le spoznala, kako zelo aktualna je ta tema, in tako začela pripravljati široko paleto ukrepov preprečevanja in prilagajanja. Kako bodo vsi ti ukrepi - tudi v negativnem smislu - vplivali na naravo, gospodarstvo in družbo, je vprašanje, na katerega ni še nihče odgovoril. To vrzel želi CIPRA sedaj zapolniti z novim projektom.

Novo odkrita poletna svežina, novi začetki alpskega turizma
Primer s področja turizma: zaradi pričakovanega dviga poletne temperature v Sredozemlju bodo Alpe postale v poletnem času vedno privlačnejša turistična destinacija. Morebitna posledica tega bo dejstvo, da bodo turisti ponovno odkrili prijetno svežino alpskega podnebja poleti in bodo turistične aktivnosti enakomerneje porazdeljene skozi vse letne čase. Istočasno obstaja nevarnost, da se bodo na doslej manj dostopnih območjih začeli gradili novi hoteli in počitniška stanovanja. Posledice so znane: vedno višje cene zemljišč, vedno več prometa, prekomerno obremenjevanje okolja.
Medtem pa se zimski turizem umika v višje lege in turistični menedžerji v velikem slogu načrtujejo gradnjo novih sedežnic in vlečnic na območju današnjih ledenikov - z nepredvidljivimi posledicami za občutljive ekosisteme v visokogorju.
V novem projektu namerava CIPRA raziskati posledice novo usmerjenega razvoja turizma, pogojenega s podnebnimi spremembami, po drugi strani pa pokazati, kako je mogoče spremembe v turizmu oblikovati trajnostno.

Prosta pot za obnovljive vire energije?
Primer s področja energije: politika se trenutno preusmerja k obnovljivim virom energije, kar je načeloma treba pozdraviti. Vsekakor se bo s tem povečalo tudi pridelovanje energijskih rastlin: v Latinski Ameriki je to že privedlo do občutne podražitve koruze, ki je v Mehiki povzročila t.i. "krizo tortilj". Revni sloji prebivalstva v Latinski Ameriki si tako ne morejo več privoščiti osnovnih živil, saj industrijske države bolje plačajo za koruzo, ki jo ugrabljajo kot gorivo.
V Alpah pa spet obstaja nevarnost, da bo zaradi spodbujanja rabe lesne biomase prišlo do prekomernega izkoriščanja gozdov, da bo z gradnjo gozdnih cest prišlo do odpiranja gorskih gozdov, ki so bili doslej težje dostopni, in da se bo povečala pridelava monokultur. Ob takih skrajnostih je treba pravočasno ukrepati in poiskati okolju prijaznejše rešitve.

Projektni natečaj za varstvo alpskega podnebja
Kot kažejo primeri, ima lahko tudi dobronameren odziv na podnebne spremembe usodne posledice za naravni prostor in krajino. Vendar pa to zanima le maloštevilne aktualne projekte, programe in raziskovalne pobude, ki poskušajo to preprečiti.
V novem projektu bo zato CIPRA zbirala in opravila analizo aktualnega strokovnega znanja in informacij o posledicah podnebnih sprememb. V središču pozornosti bodo učinki ukrepov preprečevanja in prilagajanja na obeh področjih: v naravnem prostoru, kamor sodijo ekologija, biotska raznovrstnost, krajina, biološko vodno ravnovesje in naravne nesreče, ter gospodarski in socialni sistem s kmetijstvom in gozdarstvom, turizem, gospodarjenje z vodnimi viri, energija in promet.
Projekt se bo začel z razpisom vsealpskega natečaja za uspešne projekte, ki se bodo izvajali na področju varstva podnebja. Poleg kampanje za podnebje je predviden tudi strokovni posvet, katerega namen bo seznaniti širšo javnost z aktualnim znanjem s tega področja in jo ozavestiti o "posledicah posledic" podnebnih sprememb. Sočasno bo potekal tudi večji projekt, ki bo trajal več let in se bo ukvarjal s prenosom znanja in delovanjem v pilotnih regijah, iskal pa bo zlasti trajnostne odgovore na podnebne spremembe.
CIPRA načrtuje, da bo v okviru novega projekta sodelovala s pomembnimi posamezniki, ki delujejo na področju podnebnih sprememb v raziskovalni dejavnosti in praksi, kot tudi z nevladnimi organizacijami. Financiranje projekta v tem trenutku še ni zagotovljeno.