Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Seznam storitev za alpski prostor

13.09.2007 / alpMedia
Razvoj alpskih krajin je treba ciljno usmerjati. To je ugotovitev iztekajočega se švicarskega nacionalnega raziskovalnega programa "Krajine in habitati v Alpah" (NPF 48), ki predlaga oblikovanje tako imenovanega seznama storitev za krajine.
Val-Malvaglia
Image caption:
Gozdne površine na območju Alp se večajo, podoba vasi se spreminja. © CIPRA International
Državna transferna plačila je treba v alpskih regijah vezati na določene storitve, ki jih nudi krajina. Pri tem se morajo bolj upoštevati tudi tiste storitve, ki jih sicer tržišče ne zagotavlja, kot na primer "lepe" in okoljsko dragocene krajine, biotsko raznovrstnost in varstvo pred naravnimi nesrečami.
Zahteve, ki jih družba postavlja alpskim krajinam, so vedno večje. Te se naj ne bi uporabljale samo za proizvodnjo hrane, ampak naj bi v vedno večji meri omogočale izvajanje prostočasnih dejavnosti, posredovale pristnost in občutek pripadnosti domovini, zadovoljile povpraševanje po biotski raznovrstnosti in doživljanju divjine ter zagotovile varstvo pred naravnimi nesrečami. Da bi alpske krajine lahko tudi v prihodnje izpolnjevale postavljene zahteve, se jih na podlagi spoznanj programa NFP 48 naj ne bi več obravnavalo samo kot stranski, ampak kot glavni proizvod alpskega prostora. Zato mora politika razvoj krajin zavestno oblikovati.
Da bi bil alpski prostor kar najbolje izkoriščen in v zadostni meri upoštevana njegova kulturna in ekološka raznovrstnost, si je treba v skladu s spoznanji programa NFP 48 bolj prizadevati za diferenciran razvoj. Gradbeno dejavnost in gospodarski razvoj je treba osredotočiti na alpska središča, na obrobnih območjih pa spodbujati sonaravne oblike rabe na področju kmetijstva, obrti in turizma. Vendar pa bo na odmaknjenih območjih v prihodnosti živelo le malo aktivnih oseb, ki bi lahko zagotavljale trajnostni razvoj. V takih primerih bi se lahko zaradi opustitve poselitve na celotnem območju ustvaril nov, omejen potencial, ki ga predstavljata naravna krajina in divjina.
Nadaljnje informacije: www.nfp48.ch/aktuell/pk/04092007.html (de/fr)
Literatura: Lehmann, B., Steiger, U., Weber, M. (2007): Landschaften und Lebensräume - Zwischen Wertschöpfung und Wertschätzung, vklj. CD-ROM, 83 strani, ISBN 978-3-7281-3142-3 (tudi v francoskem in italijanskem jeziku).