Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Fini prah: novi ukrepi za preprečevanje in upravljanje

01.02.2007 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Čeprav posipanje soli negativno vpliva na okolje, podtalnico, infrastrukturo in avtomobile, se to še vedno izvaja vsako zimo. V Celovcu so tokrat sol nadomestili s kalcij-magnezijevim acetatom (CMA), ki preprečuje nastanek ledu. Sestavljen je iz apna, magnezija in ocetne kisline in ni škodljiv za podtalnico in rastline.
CMA je sicer občutno dražji od soli, a kljub temu je celovški mestni svet pripravljen kriti dodatne stroške. CMA ima tudi ugoden stranski učinek: nase veže večji del finega prahu, ki ga povzroča promet, zlasti drobne delce, ki nastajajo pri drgnjenju pnevmatik in zavor in se zaradi vozečih avtomobilov vedno znova dvigajo v zrak. Izkušnje, pridobljene pri uporabi tega sredstva na Švedskem, so pokazale, da je mogoče obremenjenost zaradi finega prahu zmanjšati za približno 30 %.
Ni sicer gotovo, ali bo mogoče omenjeno vrednost brez nadaljnjega prenesti tudi na Srednjo Evropo, res pa je, da je nujno treba sprejeti ukrepe za preprečevanje finega prahu. Tako npr. podatki za leto 2006 v Nemčiji kažejo, da so obremenitve prebivalstva z zdravju škodljivim finim prahom občutno previsoke. Na sto postajah - vseh merilnih postaj je okoli 450 - je koncentracija finega prahu presegala mejno vrednost več kot 35 dni, kar je sicer še dovoljeno. Na Južnem Tirolskem je deželna okoljska agencija dala pobudo, da bi organizirali širšo akcijo za boljšo kakovost zraka, ki naj bi obsegala izdelavo večletnih načrtov, uvedbo prometnih omejitev, postavitev spletne strani, vzpostavitev klicnih centrov in SMS storitev, prek katerih bodo naročniki obveščeni o uvedbi omejitev v prometu v primeru slabe kakovosti zraka. Tako bi bilo mogoče preprečiti, da bi bili prizadeti obveščeni prepozno in bi zato morali, denimo, čakati v vrsti pred cestnimi zaporami. Številne prijave, kar 4050 v treh tednih, so dokaz, da bodo Južni Tirolci storitev radi uporabljali in da so se za kakovostni zrak pripravljeni zavzeti dejavno. Služba za SMS storitve bo začela delovati sredi januarja: dan po opravljenih meritvah bo naročnike vsakokrat obvestila o morebitnem prenehanju določenega ukrepa.
Vir: Sonntagszeitung, 28.01.2007; Služba za informiranje pri nemškem Zveznem uradu za okolje, 26.01.2007; Urad za informiranje dežele Južne Tirolske, 25.01.2007, www.provinz.bz.it/lpa/news/news_d.asp (it/de/ladin)
Več informacij na www.provinz.bz.it/guteluft (it/de)