Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

EU: urejanje prostora predvsem kot instrument podpore gospodarstvu?

01.02.2007 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Ministri držav članic EU, pristojni za urejanje prostora, nameravajo 25. maja 2007 sprejeti t.i. Teritorialno agendo, ki bo postavila okvir za prostorski razvoj Evrope v prihodnje. Evropska unija želi tako okrepiti sodelovanje na področju urejanja prostora, kar je predvideno tudi v osnutku ustave EU.
Mednarodna komisija za varstvo Alp se je v svojem stališču do predloženega osnutka izrazila kritično, saj je urejanje prostora v prvi vrsti razumeti kot pripravljalni instrument podpore gospodarstvu, pri čemer ekološki in socialni cilji niso upoštevani v zadostni meri. Če naj bi v skladu z osnutkom šlo za krepitev zlasti metropolitanskih regij in mest ter izgradnjo osrednjih prometnih osi (transevropske mreže), se bodo po prepričanju CIPRE nesorazmerja med podeželjem in metropolitanskimi regijami nadalje povečevala. CIPRA se zato zavzema za krepitev podeželskega prostora v obliki povečanja vrednosti endogenih potencialov in spodbujanja sodelovanja med mestom in podeželjem ter vzpostavitvijo stabilnih partnerstev med evropskimi regijami. Morda bi lahko sodobne storitve na področju mobilnosti učinkoviteje in okolju prijazneje pripomogle k dostopnosti kot pa izgradnja infrastrukture.
Vir: CIPRA International.