Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

EU podpisala prometni protokol Alpske konvencije

20.10.2006 / alpMedia
Svet ministrov za promet držav članic EU je 12. oktobra 2006 podpisal prometni protokol Alpske konvencije in s tem začrtal pomembno usmeritev za nadaljnje delovanje v prometni politiki na vsealpski ravni. CIPRA International je v zvezi s tem že leta 2003 sprejela posebno resolucijo in v njej od pogodbenic zahtevala ratifikacijo in čimprejšnje uresničevanje prometnega protokola. Šele z ratifikacijo bodo podpisani protokoli postali tudi pravno zavezujoči.
Svet ministrov za promet držav članic EU je 12. oktobra 2006 podpisal prometni protokol Alpske konvencije in s tem začrtal pomembno usmeritev za nadaljnje delovanje v prometni politiki na vsealpski ravni. CIPRA International je v zvezi s tem že leta 2003 sprejela posebno resolucijo in v njej od pogodbenic zahtevala ratifikacijo in čimprejšnje uresničevanje prometnega protokola. Šele z ratifikacijo bodo podpisani protokoli postali tudi pravno zavezujoči.
Razprava o tej problematiki se je v EU začela konec devetdesetih let in pri tem vedno znova naletela zlasti na nasprotovanje italijanske strani. Še junija se je poleg Italije proti konvenciji izreklo tudi več nealpskih držav. Podpis je sedaj omogočila dodatno sklenjena izjava, na podlagi katere države ugotavljajo, da je Alpska konvencija v skladu s pravom Skupnosti EU.
S podpisom se EU zavezuje, da bo sprejela pravno ureditev tovornega prometa, ki bo sprejemljiva za alpske države in jo začela izvajati v praksi, sprejeti pa bo morala tudi ukrepe za trajnostnejši razvoj v alpskem prostoru. Ti vsebujejo opustitev gradnje novih cest višjega razreda prek Alp, zmanjšanje škodljivih snovi in zaračunavanje višjih realnih stroškov na podlagi načela povzročitelja. Prometni protokol je tako ustvaril vsealpsko podlago za skupno prometno politiko držav članic EU, Lihtenštajna in Švice.
EU je sicer zadnja v krogu devetih pogodbenic (tj. osmih alpskih držav in EU), ki so že podpisale prometni protokol. Ta je bil ratificiran in je prvič začel veljati konec leta 2002 v Avstriji, Nemčiji, Lihtenštajnu, Sloveniji in Franciji, v Italiji pa na ratifikacijo še čakajo.
Temu nasprotno Švica prometnega protokola in vseh drugih izvedbenih protokolov še vedno ni ratificirala, čeprav bi to pričakovali prav zaradi njene pionirske vloge na področju trajnostne prometne politike.
Več informacij o Alpski konvenciji na www.cipra.org (de/fr/it/sl), www.alpenkonvention.org (de/fr/it/sl)
Vir: sporočilo za medije alpske pobude in CIPRE Švice; http://derstandard.at/ (de)