Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Južna Tirolska: Prader Sand - včeraj narodni park, jutri že peskokop?

05.10.2006 / alpMedia
Južnotirolska deželna vlada je skoraj za polovico zmanjšala površino biotopa "Prader Sand" in pri tem ni upoštevala številnih predlogov pristojne komisije za varstvo krajine. Okoljska združenja, npr. WWF, Legambiente in tudi italijanska planinska zveza, so že napovedali protest proti odločitvi vlade.
Z novo razmejitvijo narodnega parka Stilfser Joch/Stelvio so bili z zavarovanega območja izločeni nekateri predeli dna doline Vinschgau/Val Venosta, med drugim tudi območje, imenovano Prader Sand. Že leta 2004 je svet narodnega parka sklenil, da morajo biti ti ekološko visoko vredni habitati v času razmejitve proglašeni za nacionalne biotope. Krajinski načrt za občino Prad, ki ga je to poletje odobrila južnotirolska deželna vlada, ne upošteva niti tega sklepa, prav tako ne upošteva številnih predlogov pristojne komisije za varstvo krajine. Ravno tako ni upoštevan izzid referenduma iz leta 2004, na katerem so se prebivalci Prada izrekli za ohranitev biotopa "Prader Sand".
Komisija za gradnje občine Prad je ribnik, ki obsega dva hektarja in je del biotopa "Prader Sand", že namenila za športni ribolov, dovolila pa je tudi odvzem gramoza na površini petih hektarjev. Načrt predvideva še gojišče vider, ribnik za okrasne race in ribnik za krmljenje rib. Za biotop so bili razglašeni le rečno korito in manjši obrežni predeli, za zadnjo ohranjeno loko na Južnem Tirolskem, ki je v neposredni bližini, in še druge posebno dragocene površine pa varstvo sploh ni predvideno.
"Prader Sand" je največja rečna delta na Južnem Tirolskem. Številne nacionalne in mednarodne študije poudarjajo, kako velik je njen pomen za varstvo vrst. V izvedenskem mnenju "Important Bird Area" iz novembra 2004 lahko med drugim preberemo: "Obrečni življenjski prostor Prader Sand sodi k prednostnim habitatom in izpolnjuje merila habitatne direktive, ki so pogoj za vključitev v mrežo zavarovanih območij 2000 in dodelitev statusa ornitološko pomembnega območja."
Vir: www.dervinschger.it/artikel.phtml?id (de) 27. 9.06