Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nova politika turističnega razvoja v dolini Isère v Franciji

19.07.2006 / Cipra France
Velika večina 26 smučarskih krajev v francoski dolini Isère se še posebej občutljivo odziva na vplive podnebnih sprememb.
V skladu s to ugotovitvijo, a tudi zaradi zastarelih žičnic in visokih zahtev turistov, je departma Isère leta 2003 pripravil novo politiko zagotavljanja finančne podpore, ki bo namenjena popestritvi turistične ponudbe v turističnih središčih sredogorja. Regionalni svet departmaja (Conseil général) je zato s smučarskimi središči sklenil pogodbo o povečanju raznovrstnosti turističnega razvoja, ki vsebuje listino o doseganju ciljev, akcijski načrt in instrumente vrednotenja.
Doslej je bilo podpisanih šest od 16 načrtovanih pogodb. Pogodbe zajemajo skoraj vse turistične kraje v dolini Isère. V prvih pogodbah je 55 % proračunskih sredstev namenjenih diverzifikaciji turističnih dejavnosti. V prvi vrsti gre za izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe, za oblikovanje ponudbe, ki bo prilagojena družinam, in za odstranitev zastarelih smučarskih naprav.
Proces diverzifikacije poteka počasi, vendar pa vpliva na ozaveščenost prebivalstva in na to, da se je vendarle začelo razmišljati o potrebni diverzifikaciji tovrstnih dejavnosti turističnih krajev v sredogorju.
Dejavnost regionalnega sveta pa sproža tudi nekatera vprašanja, zlasti glede zapletenega postopka, nezadostnih finančnih sredstev, ne tako zanemarljivega deleža sredstev, ki se še vedno namenjajo napravam za zimske športe, glede problematike upravljanja smučarskih območij ter nujno potrebnega spremljanja projektov in načrtovanja.
Z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi pa so pogodbe o povečanju raznovrstnosti turističnega razvoja le način, kako v turističnem razvoju v sredogorju v večji meri upoštevati načela trajnostnega razvoja.