Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Samozavestno, obnovljivo, decentralizirano...

19.07.2006 / Barbara Frey
Ena od ekskurzij letne strokovne konference je vodila v bavarsko občino Wildpoldsried. 2600 prebivalcev "male, a samozavestne občine" porabi letno 6.725.000 kWh električne energije, pri tem pa občina iz decentraliziranih obnovljivih virov energije sama proizvede dva in pol krat več energije, kot jo potrebuje. Barbara Frey se je za CIPRO pogovarjala z županom Arnom Zengerlejem.
CIPRA: Ali se s podnebnimi spremembami ukvarjate tudi v vaši občini?
Zengerle: Od leta 1999 dalje se skoraj vsako leto spopadamo z močnimi padavinami, zato smo zgradili zadrževalnik deževnice.

CIPRA: Občina Wildpoldsried se ne le odziva na podnebne spremembe, temveč jih skuša tudi preprečiti.
Zengerle: Da bi dolgoročno vezali CO2, gradimo občinske stavbe iz lesa: poleg šole je tu še prva parkirna hiša v Nemčiji, ki je zgrajena iz lesa.

CIPRA: Tudi glede proizvodnje energije iz obnovljivih virov se Wildpoldsried lahko pohvali s presežki.
Zengerle: V celotni državi uporabljamo največje število različnih virov obnovljive energije: veter, vodo, biomaso, bioplin, sončno energijo. V "zvezni ligi uporabnikov sončne energije" smo od več kot 850 sodelujočih občin trenutno na 16. mestu.

CIPRA: Kaj vas pri tem spodbuja?
Zengerle: Razlog je naša povsem konservativna miselna dediščina - pogledamo, katere energije imamo doma, in jih uporabimo.

CIPRA: Pod pogojem, da se to izplača...
Zengerle: Živimo v švabskem predelu Bavarske. Veliki idelisti so tukaj redko posejani. Nekaj dobička že mora biti. Prvi razmah rabe domačih obnovljivih virov energije je v začetku devetdesetih povzročil zakon o dobavi energije. Pred tem se na tem področju finančno ni izplačalo investirati. Kasneje so si za rabo obnovljivih virov dejavno prizadevali zlasti kmetje iz okolice, člani takrat ustanovljenega društva "renergie".

CIPRA: Kako na ta razcvet vpliva občinska uprava?
Zengerle: Z usmerjanjem menedžmenta. Začelo se je leta 1999 z anketo, ki smo jo opravili med našimi občani o tem, kako si predstavljajo Wildpoldsried čez dvajset let. Iz dobljenih odgovorov so občani, občinski svetniki in načrtovalci vasi izdelali okvirni načrt za razvoj vasi. Pri tem so v ospredju obnovljivi viri energije, vendar še brez konkretnih ciljev. S spletno predstavitvijo smo poskrbeli, da so občani Wildpoldsrieda izvedeli, kdo je do tedaj uporabljal obnovljive vire in katere oblike so to. Ko izveš, kaj počne nekdo drug, dobiš spodbudo tudi sam.

CIPRA: Ali je v Wildpoldsriedu nadpovprečno veliko tistih, ki se ukvarjajo z vsemi navedenimi problemi?
Zengerle: Manjši je kraj, več dela je opravljenega prostovoljno. Tako na primer eden od prebivalcev Wildpoldsrieda vsako leto organizira skupno nabavo naprav za proizvodnjo električne energije in toplote iz sončne energije. V našem občinskem glasilu potem povabimo vse zainteresirane na srečanje. Čim več je sodelujočih, tem cenejši je nakup. V letu 2004 smo nabavili fotovoltaične sisteme v vrednosti treh milijonov evrov.

CIPRA: Ste tudi sami sodelovali pri nakupu?
Zengerle: Doma imamo solarni sistem, ogrevamo se s sekanci. Poleg tega sem na novo usposobil tudi hidroelektrarno, ki je včasih že delovala na mojem starem posestvu, kjer sta bila mlin in žaga. Sem velik energijski navdušenec, vse to mi je v veselje, s tehničnega vidika se mi zdi zanimivo.