Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Alpsko znanje objavljeno na spletu

29.06.2006 / alpMedia
V projektu Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) "Prihodnost v Alpah" so strokovnjaki nedavno zbrali in analizirali obsežno znanje s področja trajnostnega razvoja v Alpah ter ga objavili na spletnih straneh projekta: projektna faza "alpKnowHow" je tako zaključena, bogata zbirka znanja pa dostopna na spletnem naslovu www.cipra.org/prihodnost .
Rezultati iz faze alpKnowhow so razvrščeni v naslednjih vsebinskih sklopih: ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni, socialna kompetenca, zavarovana območja, mobilnost, nove oblike odločanja ter vpliv in nadaljnji razvoj politik in predpisov. Za vsakega od navedenih šestih sklopov je sedaj na voljo tudi delovno poročilo v angleškem jeziku, ki podaja stanje znanja v posameznem sklopu. Informacije o najpomembnejših publikacijah in izkušnjah, pridobljenih v vzorčnih projektih iz vseh alpskih držav, izpričujejo izjave strokovnjakov. Za vsako temo so strokovnjaki pripravili tudi številna priporočila za izvajanje v praksi in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Izdelano je tudi sintetično poročilo, ki povzema rezultate in zaključne sklepe iz vseh šestih tem ter vsebuje najpomembnejše izjave iz raziskovalne faze.
Na spletni strani je mogoče iskati primere uspešnih projektov in publikacij po državah in posameznih temah oz. vsebinskih sklopih. Projekti in publikacije so podrobno opisani in ocenjeni, v številnih primerih si lahko obiskovalci strani podrobne informacije in osnovne dokumente tudi presnamejo.
CIPRA je kot osnovne informacije objavila tudi dokumente, ki vsebujejo merila za izbor znanja v projektu "Prihodnost v Alpah", okvirne pogoje in scenarije ter glosar projekta in zbirko odprtih vprašanj.
Projektna faza "alpKnowhow" je pripomogla tudi k vzpostavitvi novih stikov med strokovnjaki iz različnih držav in z različnih področij. Projektna skupina se bo v naslednji fazi, tj. "alpService", osredotočila na posredovanje zbranega znanja javnosti in njegovo uresničevanje v praksi.
Infos: www.cipra.org/prihodnost (de/fr/it/sl/en)