Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Kakovost okolja v mestih: predložitev tematske strategije

02.06.2006 / Verein Alpenstadt des Jahres e.V.
Kar štirje od petih državljanov EU živijo v mestu. K ekološkim izzivom, znacilnim za urbano okolje, sodijo zlasti slaba kakovost zraka, visoka gostota prometa, razpršena gradnja, emisije toplogrednih plinov, odpadki in odvajanje odpadnih voda.
Da bi se lotili reševanja vseh teh problemov, predvideva 6. okoljski akcijski program tudi tematsko strategijo za urbano okolje, ki jo je Evropska komisija objavila 12. januarja letos.
Prvi osnutki strategije so še predvidevali, da mora vsako mesto, ki ima vec kot 100.000 prebivalcev, obvezno izdelati nacrte za ravnanje z okoljem in za okolju prijaznejši promet. Sedaj pa je Evropska komisija odlocila, da izdelava nacrtov ni vec obvezna in da se ti lahko izdelajo le prostovoljno.
V spodbudo in podporo mestom pri izvajanju projekta je Komisija predvidela vec pobud, zlasti t.i smernice za celostno upravljanje z okoljem, nacrtovanje trajnostnega mestnega prometa, podporo izmenjavi najboljših praks v EU, financno podporo in usposabljanje. Konkretno bodo v ta namen uporabljena sredstva v okviru instrumenta podpore LIFE+, in sicer za usposabljanje kadrov lokalnih in regionalnih upravnih organov, za sanacijske projekte pa so zagotovljena sredstva iz strukturnih skladov.