Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nova publikacija o regionalnem razvoju in spremembi kulturne krajine

09.02.2006 / alpMedia
Publikacija z naslovom "Regionalni razvoj in sprememba kulturne krajine v Alpah" vsebuje rezultate zaključenega raziskovalnega projekta REGALP, za katerega je finančna sredstva prispeval 5. okvirni raziskovalni program EU.
Osrednji cilj skupnega projekta je bil raziskati soodvisnost med regionalnim razvojem in spremembo kulturne krajine ter preveriti zahteve po prilagoditvi obstoječih političnih instrumentov prihodnjim izzivom.
Priporočila, ki temeljijo na rezultatih raziskav, se med drugim osredotočajo na učinkovitejše prilagajanje političnih instrumentov na regionalni ravni, na večjo usmerjenost v prihodnje trende, na močnejše horizontalne in vertikalne povezave med upravnimi organi in zasebnim sektorjem ter na okrepljeno oblikovanje ozaveščenosti za krajinska vprašanja. Publikacija je izšla v angleškem jeziku, vsebuje pa tudi povzetek v nemškem, francoskem, italijanskem in slovenskem jeziku.
Bibliografija in nadaljnje informacije: Pfefferkorn, W., Egli, H.-R., Massarutto, A. (izd.) (2005): Regional Development and Cultural Landscape Change in the Alps. The Challenge of Polarisation. Geographica Bernensis. ISBN 3-906151-84-0, 212 strani, cena: 27 CHF. www.giub.unibe.ch/library/GB/G74.pdf (en/de), www.regalp.at (de/sl/fr/it/en)