Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Železniška povezava med Lyonom in Torinom je čezmejno vprašanje

27.01.2006
Upor italijanske doline Susa proti novi železniški progi, ki naj bi povezovala Torino v Italiji z Lyonom v Franciji, je dosegel neslutene razsežnosti. Več kot 50000 ljudi se je 16. novembra 2005 v dolini Susa, kasneje pa še 17. decembra v Torinu s protestom odzvalo na nasilje, s katerim se je policija lotila prebivalcev. Italijanski kritiki so zato pozvali organizacije iz drugih alpskih držav, zlasti Francije, da o nastalih razmerah zavzamejo stališče.
7. januarja 2006 je 21 francoskih organizacij sprejelo vabilo francoskega nacionalnega odbora Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) in odšlo v Chambéry, kjer so si izmenjali svoje poglede in stališča o projektu Lyon-Torino. Srečanje ni bilo povezano s protestno akcijo proti železniški progi istega dne v Chambéryju. Kljub različnosti mnenj so udeleženci našli tudi nekatera skupna stališča. Večina organizacij železniške povezave na zavrača že vnaprej, a kljub temu je bila izražena zahteva po učinkoviti preusmeritvi tovornega prometa s cest na železnico, upoštevanju vplivov na okolje, socialno-ekonomski nujnosti projekta in nezadostni preglednosti in participaciji prizadetih strani v procesu odločanja.
Da bi dosegli boljše razumevanje problematike tudi na čezmejni ravni, se bodo 18. marca 2006 srečale francoske in italijanske organizacije ter si izmenjale izkušnje.
CIPRA-International je o tem vprašanju pripravila vsealpsko resolucijo in tako jasno pokazala, da je kljub različnim izhodiščem v Franciji in Italiji preusmeritev tovornega prometa s cest na železnico prednostnega pomena. Tudi načrte za gradnjo novih čezalpskih cestnih povezav je treba obravnavati kot zaključene primere. CIPRA zato poziva odgovorne, da sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi bo mogoče v čim krajšem času izboljšati nastale razmere, ter zahteva poglobljen, nujen in neodvisen pregled tehničnih, ekoloških in ekonomskih vidikov projekta Lyon-Torino. CIPRA poleg tega izraža svojo podporo prebivalstvu doline Susa in ob tem poudarja, da je nujno potrebno transparentno in participativno odločanj.