Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Urbanost alpskega sveta in opuščena zemljišča

15.12.2005 / alpMedia
Dve novi publikaciji se posvečata razpetosti med urbanim in ruralnim, prostorskim strukturam in poselitveni topografiji: v središču pozornosti prve knjige je avstrijska Tirolska, v drugi je to Švica. Dognanja raziskovalnega dela o Švici dosegla široko občinstvo in tako sprožila javno razpravo, za kar imajo pomembne zasluge znana avtorska imena, kot sta, denimo, Jacques Herzog in Pierre de Meuron.
Skupina mladih arhitektov "Young European Architects" (YEAN), ki prihajajo z Dunaja, Rotterdama in Bordeauxa, je v svoji publikaciji "TirolCITY - nova urbanost v Alpah" (de/en) za velemesto opredelila kar celotno območje severne Tirolske. Osrednje vprašanje, s katerim se ukvarjajo avtorji, je koncept TirolCITY-ja, torej mrežnega mesta razvejene strukture z naraščajočo mobilnostjo in spreminjajočo se družbo. Združevanje sedmih mestnih območij na Tirolskem v eno samo aglomeracijo trakaste oblike je jasno razvidno že na satelitskih posnetkih - zlasti dolina reke Inn s stranskimi dolinami je zato opredeljena kot samostojno območje poselitve, za katero so tudi sicer značilni vsi znaki urbane aglomeracije. Na vozliščih goste prometne mreže je opaziti nastajanje novih industrijsko-obrtnih con, ki počasi zapolnjujejo nepozidana zemljišča med posameznimi občinami.
Na pobudo baselskega Inštituta za mesto sodobnosti, ki deluje v okviru studia ETH, pa je na več kot tisoč straneh 150 študentk in študentov pripravilo urbanistični portret Švice. Tako se tudi imenuje publikacija, ki obsega tri zvezke (de) in ji je priložena tematska karta, iz katere so razvidna nasprotja med obrobnimi območji, tako imenovanimi gorskimi opuščenimi zemljišči, za katera je značilen gospodarski in demografski propad, in tremi večjimi metropolitanskimi območji okrog Basla, Züricha in Lausanna oz. Ženeve. V vmesnem prostoru so na karti prikazane še "mreže mest", "gorski turistični kraji" začasnega urbanega karakterja, kot je npr. Davos, in "mirne cone".
Bibliografija in nadaljnje informacije: YEAN (izd.) (2005): TirolCITY. New Urbanity in the Alps/Neue Urbanität in den Alpen/Nova urbanost v Alpah. Založba Folio. Dunaj-Bolzano. ISBN 3-85256-319-4. Spletna stran: www.tirolcity.com/ (en);
Diener, R. et al. (2005): Die Schweiz - ein städtebauliches Portrait (Urbanistični portret Švice). Založba Birkhäuser. 3 zvezki. Spletna stran: www.ethlife.ethz.ch/articles/tages (de)