Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Sonthofen: mednarodno alpsko mesto leta 2005 izkoristilo priložnost

25.11.2005 / Verein Alpenstadt des Jahres e.V.
25. novembra 2005 je mesto Sonthofen skupaj z uradnimi predstavniki sedmih alpskih drž opravilo pregled dela v uspešnem letu 2005, v katerem je bilo razglašeno za alpsko mesto leta. Vec kot dvesto udeležencev zakljucne prireditve se je lahko prepricalo, da je Sonthofen izkoristil priložnost, ki mu ga je prineslo mednarodno priznanje, ter zacel z izvajanjem številnih projektov in dejavnosti, ki prispevajo k uresnicevanju Alpske konvencije.
Image caption:
Michèle Santelli, podžupanja Chambéry, Alpsko mesto leta 2006, in Hubert Buhl, župan Sonthofen, Alpsko mesto leta 2005 © Stadt Sonthofen
Kot je bilo predvideno, naj bi Sonthofen v letu, za katero je prejel naziv "Alpsko mesto leta", izvedel najmanj dva trajnostna projekta, dejansko pa je nastala cela vrsta projektov, ki so se razlicnih podrocij lotila z ekološkega, ekonomskega, socialnega in kulturnega vidika.

Informacije na sprehodu, energija iz gozda
14,3 km dolga doživljajska pot "Alpsko mesto", ki so jo v Sonthofnu uredili letos poleti, vodi iz mestnega središca na zavarovano obmocje Allgojskih Alp. Tako domaci kot tuji gostje se lahko na njej seznanijo z okoljem, zgodovino in gospodarskim razvojem mesta. Istocasno je izšla tudi informativna brošura, ki vsebuje opise posameznih etap doživljajske poti in mest, kjer se obiskovalci lahko soocijo z razlicnimi doživljaji in se seznanijo z ustreznimi informacijami.
Poleti je zacela delovati tudi toplarna na lesne sekance, kar je bil sicer odlocilni projekt pri podelitvi naziva alpskega mesta leta. Toplarna tako približno 800 gospodinjstev v regiji oskrbuje s toplotno in elektricno energijo, ki ju proizvaja iz lesnih sekancev.
Na kulturnem podrocju je Sonthofen okrepil svoje sodelovanje z okoliškimi obcinami z ustanovitvijo skupne glasbene šole. Krepitev odnosov med mestom in podeželjem je izrecen cilj, ki so si ga zastavila alpska mesta leta.

Bogata izbira številnih prireditev
Drugo pomembno podrocje, na katerem je Sonthofen deloval kot alpsko mesto leta, predstavlja obsežen koledar razlicnih dogodkov, kot so znanstvene, kulturne in športne dejavnosti ter razlicne slavnostne prireditve. Ob tem je Colette Patron, predsednica IS Alpsko mesto leta, izpostavila mednarodni konferenci, posveceni problematiki gorskih gozdov ter izvajanju Alpske konvencije, glasbene prireditve, gledališke predstave, razstave (npr. okoljevarstveni razstavi "Ledeniki v topli gredi", ki je izzvala veliko zanimanje javnosti, ter "Gorski zrak osvobaja", ki jo je Sonthofen pripravil v sodelovanju z Bavarskim narodnim muzejem), pa tudi razlicna športna tekmovanja.
"Sonthofnu je uspelo okrepiti alpsko identiteto svojih mešcanov ter k razlicnim dejavnostim pritegniti prebivalce vseh starosti."
Za sonthofenskega župana Huberta Buhla pomeni priznanje prvi korak na tisti poti v prihodnost, ki jo bo mesto opravilo skupaj s partnerji iz drugih evropskih alpskih držav: "Mesto Sonthofen se svoje odgovornosti za prebivalce, a tudi za kulturno in naravno krajino zaveda bolj kot kadar koli doslej."
Ob zakljucni slovesnosti je Sonthofen "alpsko žezlo" predal Chambéryju, ki je bil izbran za alpsko mesto leta 2006. Sonthofen je bil po Bad Reichenhallu (leta 2001) drugo nemško mesto, ki je prejelo ta naziv.

*********************************
Mednarodna žirija, ki jo sestavljajo predstavniki Delovne skupnosti alpskih mest, Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) in organizacije Pro Vita Alpina, vsako leto izbere eno izmed mest na obmocju Alp in mu podeli naziv "alpsko mesto leta". Ta naziv prejmejo alpska mesta, ki v praksi zgledno uresnicujejo Alpsko konvencijo. Poglavitna ideja Alpske konvencije je povezati ukrepe za varstvo alpskega prostora s trajnostnim in v prihodnost usmerjenim razvojem regij, tj. dokazati, da se ekologija in ekonomija ne izkljucujeta, temvec se ob upoštevanju potreb prebivalstva smiselno dopolnjujeta.
Vsa nekdanja alpska mesta leta (Beljak/A, Belluno/I, Maribor/SI, Bad Reichenhall/D, Gap/F, Herisau/CH in Trento/I) medsebojno sodelovanje krepijo v okviru Interesne skupnosti Alpsko mesto leta.