Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Alpska mesta in Alpska konvencija

01.07.2005 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Stalni sekretariat Alpske konvencije in alpska mesta so podpisali dogovor, ki v prihodnje predvideva intenzivnejše sodelovanje med obema stranema. Z dogovorom bo mogoče zagotoviti tudi pomembnejšo vlogo mest pri razvoju Alp.
Dve tretjini alpskih prebivalcev živi na v urbaniziranih območjih, ki obsegajo le 34 odstotkov celotne površine Alp. Alpska mesta imajo tako osrednjo vlogo v procesu konkretnega uresničevanja Alpske konvencije. Alpska mesta in Stalni sekretariat Alpske konvencije sta sedaj storila nov korak k poglobitvi medsebojnega sodelovanja in večjemu vključevanju mest v razpravo o prihodnosti Alp.

Dogovor o sodelovanju
Colette Patron, predsednica Interesne skupnosti (IS) Alpsko mesto leta in podžupanja francoskega mesta Gap, dr. Franco Grasselli, podžupan Trenta in predstavnik Delovne skupnosti (DS) alpskih mest, ter trenutni generalni sekretar pri Alpski konvenciji Ruggero Schleicher-Tappeser so 26. aprila 2005 v okviru 30. seje Stalnega odbora Alpske konference v Beljaku v Avstriji podpisali dogovor, ki predvideva poglobitev sodelovanja med obema organizacijama.

Intenzivnejše vključevanje alpskih mest
Dogovor, v okviru katerega bo sodelovanje trajalo dve leti in ki mu bodo kasneje sledili še drugi dogovori, vsebuje naslednje poglavitne cilje:

- načrtna poglobitev sodelovanja znotraj alpskih mest kot tudi med alpskimi mesti in organi Alpske konvencije;
- večje upoštevanje posebnih interesov alpskih mest;
- večje upoštevanje protokolov in pobud Alpske konvencije pri delovanju alpskih mest;
- večja zastopanost alpskih mest tako v organih in dejavnostih Alpske konvencije kot na evropski ravni;
- razširitev razprave o prihodnosti Alp, h kateri je treba v večji meri pritegniti alpska mesta.

Obveščanje in prireditve
Stalni sekretariat Alpske konvencije, IS alpsko mesto leta in DS alpskih mest želijo te cilje doseči z učinkovitejšim medsebojnim obveščanjem in organiziranjem skupnih prireditev.
Trenutno sta v pripravi dva seminarja: Stalni sekretariat bo najprej skupaj z DS alpskih mest organiziral seminar o mrežah alpskih mestnih naselij, medtem ko bodo osrednja tema druge prireditve, ki jo bo organiziral v sodelovanju z IS Alpsko mesto leta, alpska mesta in zavarovana območja v njihovi neposredni okolici.
Dogovor je bil podpisan na osrednji prireditvi v okviru avstrijskega predsedovanja Alpske konference z naslovom Socialnoekonomska dimenzija Alpske konvencije s posebnim upoštevanjem alpskih mest. V predavanjih, med drugim sta nastopila tudi Werner Bätzing z Univerze v Erlangnu-Nürnbergu in Bernard Debarbieux z Univerze v Ženevi, so predavatelji spregovorili o policentričnem razvoju Alp in izzivih, ki se ob tem pojavljajo za mesta.