Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

CIPRA-Italija: zaupanje v prihodnost Alp

01.07.2005 / Francesco Pastorelli
CIPRI Italija, ustanovljeni leta 1992 v Torinu, je v vseh teh letih za članstvo vedno uspelo pridobiti organizacije, ki si skupaj z najbolj zavzetimi prizadevajo za varstvo okolja in gorskega sveta. Da bi bilo pri izvajanju mednarodnih projektov CIPRE sodelovanje čim tesnejše, je bil sredi devetdesetih let ustanovljen sekretariat, v katerem je za polni delovni čas zaposlen direktor. Vlogo CIPRE Italija moramo razumeti kot tisto delovno platformo za vprašanja trajnostnega razvoja na območju Alp, ki ustvarja možnosti za srečanja predstavnikov članskih organizacij in strokovnjakov iz celotnega italijanskega alpskega prostora.
Zanesljivost informacij o Alpski konvenciji
CIPRA-Italija sodeluje v razpravah tako o trajnostnem razvoju kot tudi o razvoju dolin in mestnih naselij na alpskem območju. Vsako leto se njeni predstavniki udeležijo številnih srečanj in s tem ohranjajo stalen dialog z lokalnimi organi oblasti in domačim prebivalstvom. Zamude pri ratifikaciji in izvajanju protokolov Alpske konvencije so za proces izoblikovanja identitete "prebivalca Alp" izredno velika ovira - marsikje namreč vladata nezaupanje in strah, da bo Alpska konvencija ustvarila zlasti nove omejitve za domače prebivalstvo. A lažne informacije je mogoče hitro ovreči: v organizaciji so namreč že uspeli prebivalcem predstaviti Alpsko konvencijo kot instrument, ki utrjuje sodelovanje, inovativnost in kakovost okolja.

Promet kot eden poglavitnih ciljev
Ker se Alpe na območju Italije raztezajo po celotni državni meji, je tovorni promet nekako "prisiljen" prečkati Alpe. Nekateri politični predstavniki svoje nasprotovanje prometnemu protokolu utemeljujejo prav s strateškim pomenom, ki ga daje možnost prehoda čez Alpe. CIPRA-Italija je v sodelovanju s CIPRO- Švica poskusila v razpravo o tej problematiki, ki je zašla v slepo ulico, vnesti nekaj novega zagona, saj nadaljnja rast prometa in obremenjevanje okolja nista več dopustna. V ta namen sta nacionalna odbora začela tudi kampanjo, katere namen je pospešiti uveljavitev švicarskega modela preusmeritve tovornega prometa s cest na železnico. Njun predlog zahteva spremembe v načinu razmišljanja o politiki financiranja, če naj bi železnica postala stroškovno ugoden in zanesljiv nosilec prometa. Tako se je uresničil del Alpske konvencije - v smislu izmenjave zglednih in posnemanja vrednih izkušenj, s pomočjo katerih se bo mogoče lažje spoprijeti z izzivi, ki jih prinaša razprava o trajnostnem razvoju na območju Alp.

Trajnostni razvoj - naloge in izzivi
Ena od poglavitnih nalog CIPRE-Italija je zagotavljanje podatkov in informacij, kar prispeva k podkrepitvi stališč članskih organizacij. Gre za široko zastavljen spekter nalog, ki segajo od zahtev po ureditvi letalskega prometa v turistične namene in nasprotovanja prekomernemu širjenju smučišč do organiziranja protestnih akcij proti pravi poplavi velikih zimskošportnih dogodkov.
CIPRA-Italija je prepričana, da so lokalne skupnosti v vlogi osrednjih deležnikov pri oblikovanju perspektiv trajnostnega razvoja pomembne, zato z veliko zavzetostjo sodeluje tudi pri izvajanju projektov Omrežja občin "Povezanost v Alpah".
Trenutno se v CIPRI-Italija ukvarjajo z akcijskim načrtom uresničevanja Alpske konvencije, ki ga bodo predložili pristojnim ustanovam, za širšo javnost pa nameravajo tudi organizirati prireditev, katere osrednji cilj bo predstaviti pomen Alpske konvencije kot izhodišča za nastanek "novih Alp".

Članske organizacije: Club Alpino Italiano (CAI), Krovno združenje za varstvo narave in okolja na Južnem Tirolskem, Federazione Italiana Pro Natura, Gruppo Italiano Amici della Natura, Gruppo Ricerche Cultura Montana (GRCM), Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Italia Nostra, Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), Legambiente, Mountain Wilderness, Pro Natura Torino, S.O.S. Dolomites, Valle d'Aosta Ambiente, WWF Italija, Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Parco Orobie Valtellinesi, Parco Alpi Marittime, Parco Nazionale Val Grande, Servizio Glaciologico Lombardo, Laboratorio di Antropologia Culturale delle Alpi Marittime (LASA).

CIPRA-Italija, c/o Pro Natura, Via Pastrengo 13, I-10128 Torino. Tel. +39-011-548626, faks: +39-011-503155, e-naslov: [email protected]