Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

CIPRA-Švica: za okoljsko in socialno sprejemljivejši razvoj v Alpah

01.03.2005 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
CIPRA-Švica združuje pod eno streho široko paleto različnih vsebinskih področij in strokovnega znanja. Njene dejavnosti segajo od obveščanja o temah, povezanih z Alpami, in usklajevanja interdisciplinarnih vprašanj alpske politike pa vse do organizacije konferenc in izvajanja projektov.
Omrežje in pristojnost za Alpe
CIPRA-Švica je bila ustanovljena konec leta 1997 kot neprofitno društvo. Težišče njene dejavnosti je varstvo alpske narave in krajine ter spodbujanje družbenih struktur, katerih razvoj je usmerjen v prihodnost, in trajnostnega načina gospodarjenja v Alpah. Predstavniki posameznih članskih organizacij prispevajo obširno strokovno znanje z vidika alpske politike.
Švicarski odbor CIPRE tako ponuja platformo, v okviru katere lahko članske organizacije razpravljajo o temah, kot so turizem, regionalna politika, olimpijske zimske igre ali "turistično letenje v gorah". Poleg tega v odboru obravnavajo poglavitne probleme alpskega prostora in oblikujejo ustrezna stališča. Leta 2004 je odbor prvič pripravil forum CIPRE, na katerem so razpravljali o novi švicarski regionalni politiki. Letos bo mednarodna strokovna konferenca CIPRE potekala v Brigu v švicarskem kantonu Valais, tema konference pa bo "Alpsko mesto - alpsko podeželje" (gl. zadnjo stran).
Sopredsednici sta Monika Suter in Christine Neff, podpredsednik je Stefan Grass, direktor je Reto Solèr. Funkcijo poslovodnega organa opravlja predsedstvo, ki je sestavljeno iz predstavnikov članskih združenj.

Ogenj v Alpah
CIPRA-Švica vsako leto koordinira mednarodno akcijo Ogenj v Alpah, ko v eni noči po alpskem svetu od Dunaja do Nice zagorijo kresovi kot žareči simbol opozarjanja na ohranjanje naravne in kulturne dediščine alpskega prostora. Poleg tega je odbor v letu 2004 pripravil skupno peticijo "Novi parki" in tako dosegel, da so se nadaljevala razprava o parkih v Švici na politični ravni in s tem prizadevanja za ustrezno spremembo zakona.

Soglasje za ratifikacijo Alpske konvencije
Švicarska država je Alpsko konvencijo ratificirala že pred časom, ratifikacijo izvedbenih protokolov pa trmasto zavlačuje, na kar v CIPRI-Švica vedno znova kritično opozarjajo. Pridržke nasprotnikov je težko razumeti, še zlasti zato, ker so v predpisih upoštevani interesi švicarskih gorskih območij. Švici tako grozi, da bo zaradi izvajanja alpske politike postopoma zašla na stranski tir. Leta 2001 je vlada ugotovila, da protokoli ne presegajo obstoječe nacionalne zakonodaje in da za njihovo uresničevanje zakonske spremembe niso potrebne. Prav tako niso ogroženi ne preizkušeno načelo subsidiarnosti ne pristojnosti kantonov. Kljub temu je odpor nekaterih poslancev močan, saj se bojijo, da bi Švica v prihodnje morala spoštovati "tuja zakonska določila".

Za uresničevanje Alpske konvencije
Omrežje občin "Povezanost v Alpah" in CIPRA-Švica bosta v letih 2005 in 2006 pripravila informativno kampanjo, s katero želita široki javnosti približati cilje, priložnosti in možnosti uresničevanja Alpske konvencije. Oba partnerja bosta za zainteresirane občine, kmetijske organizacije, društva ali turistične organizacije pripravila brezplačno gradivo o prireditvah (prospekti, razstavni moduli manjšega formata iz lepenke, videofilmi ipd.) in tako pripomogla k celovitemu obveščanju domačih prebivalcev.

CIPRA-Švica, Hohlstrasse 489, CH-8048 Zürich
Tel.: +41 44 431 27 30, [email protected]

Člani CIPRA-Švice so:
Pro Natura, WWF Schweiz, Verkehrs-Club der Schweiz, Schweizer Alpen-Club, Naturfreunde Schweiz, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Schweizer Heimatschutz, Alpen-Initiative, Schweizer Vogelschutz, Mountain Wilderness Schweiz, Grimselverein, Rheinaubund, Schweizerische Greina-Stiftung in UomoNatura.