Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nov projekt za trajnostni regionalni razvoj na območju Alp

02.06.2005 / alpMedia
DIAMONT je nov mednarodni projekt v okviru programa INTERREG III B za območje Alp, ki se posveča trajnostnemu regionalnemu razvoju alpskega prostora.
Projekt, ki se je začel marca, bo Stalnemu sekretariatu Alpske konvencije s sedežem v Innsbrucku v Avstriji zagotavljal strokovno podporo pri prenovi in izvedbi vsealpskega informacijskega sistema SOIA (System for Observation of and Information on the Alps - sistem za opazovanje in informiranje o Alpah). V okviru projekta bo tudi izdelan predlog za izbor relevantnih podatkov in kazalcev, ki jih bo mogoče uporabljati pri monitoringu trajnostnega razvoja v alpskih regijah. Ob vključevanju predstavnikov lokalnih interesov bodo izoblikovani tudi instrumenti načrtovanja trajnostnega regionalnega razvoja, njihovo delovanje pa bodo preizkusili na šestih vzorčnih območjih.
Triletni projekt, pri katerem sodelujejo znanstveniki iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice, bo koordiniral Geografski inštitut innsbruške univerze. Znanstveno vodenje je prevzela Evropska akademija iz Bolzana (Italija).
Več informacij na spletnem naslovu: http://diamont.uibk.ac.at (en)