Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Tirolska postavlja meje smučarskim območjem

27.01.2005 / alpMedia
Na Tirolskem (Avstrija) bo v prihodnosti težje pridobiti dovoljenja za obratovanje novih žičnic. Do sedaj so se dovoljena za žičnice in smučišča dodeljevala na podlagi tako imenovanih načel za žičnice, ki so bila nezavezujoča in pravno težko razumljiva.
Od začetka leta 2005 pa je treba v praksi izdajanja dovoljenj upoštevati "Program prostorskega načrtovanja za žičnice in smučarska območja na Tirolskem 2005", ki z vidika varstva okolja ponuja občutno izboljšanje. Programu pripada mesto predpisa, je torej zavezujoč in velja za celotno alpsko urejanje prostora. Upravljavci žičnic so sedaj dolžni bolj upoštevati pešpoti in smučarska območja ter regionalno gospodarske interese.
Poleg tega je treba v načrtovanje vključiti varstvena območja in dejstvo, da utegnejo nove vlečnice povzročiti več prometa. Nova uredba namenja varstvenim območjem posebno zaščito: obstoječih smučišč ali vlečnic na teh območjih ni dovoljeno razširiti. Četrtina celotne površine je zaščitena in tako izključena iz nadaljnjega širjenja. Nadaljnje širitve so na sploh prepovedane, poleg tega pa je deželna vlada pojem "nadaljnja širitev" v novem zakonu ozko opredelila, da bi tako preprečila morebitno izogibanje predpisom skozi "vrzeli". Širitev bo mogoče odobriti le po strogi preučitvi na podlagi meril o izključitvi in pozitivnih meril.
Za pozitivno merilo se na primer šteje razpoložljivost snega na območju. Praksa bo pokazala, ali je dejansko mogoče zavrniti izdajo dovoljenja v primeru pomanjkljive razpoložljivosti snega na območju in v kakšnem obsegu je mogoče dovoliti umetno zasneževanje. Širjenje smučarskih območij na ledenikih je močno omejeno, vendar še ni dokončno urejeno. Zakon poziva druge alpske dežele k ratifikaciji vseh protokolov Alpske konvencije za zagotovitev enakih možnosti na smučarskih območjih.
Informacije in vir: Cipra International in Österreichischer Alpenverein (avstrijsko planinsko društvo)